[Android] Chư Hầu Tranh Hùng

Từ đến

Quy Đổi Bảo Vật

Chiến tranh liên miên, mùa màng bị các nạn châu chấu, thiên tai làm cho người dân càng khổ cực. Một số đại phú hào đã ra tay nghĩa hiệp, mở kho, trao đổi kỳ trân dị bảo để cứu tế dân nghèo.

Thời Gian

  • Thời gian: 16:05 ngày 14/06/2017.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 18/06/2017.

Phần Thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Thành Chủ đăng nhập vào game sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Nguyên Liệu ĐổiPhần ThưởngSố Lượng
Trần Thạch *1  + Hồn Tướng * 100,000 + Uy Danh *20,000Bạc80,000,000
Bánh Bao400
Rượu300
Ngọc Cam500
Trân Châu350
Chiến Tích50,000
Quân Công3,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).