[IOS] Sĩ Khí Ngất Trời

Từ đến

Quy Đổi Bảo Vật

Chiến tranh liên miên, mùa màng bị các nạn châu chấu, thiên tai làm cho người dân càng khổ cực. Một số đại phú hào đã ra tay nghĩa hiệp, mở kho, trao đổi kỳ trân dị bảo để cứu tế dân nghèo.

Thời Gian

  • Thời gian: 16:05 ngày 23/06/2017.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 26/06/2017.

Phần Thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Thành Chủ đăng nhập vào game sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Nguyên Liệu ĐổiPhần ThưởngSố Lượng
Trần Thạch *1  + Hồn Tướng * 100,000 + Uy Danh *20,000Bạc80,000,000
Bánh Bao320
Rượu200
Ngọc Cam500
Ngọc Bội200
Chiến Tích50,000
Quân Công3,000
Lê Thạch *1  + Hồn Tướng * 100,000 + Uy Danh *20,000Bạc60,000,000
Bánh Bao350
Rượu250
Ngọc Cam500
Ngọc Bội250
Chiến Tích30,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).