[PBM] Thiên Mệnh Đế Vương

Từ đến

Cập Nhật Mới

Ghép Ngọc Thạch

  • Mở ghép ngọc, 20 ngọc tương đồng có thể ghép thành 1 ngọc cấp cao, ghép thành ngọc cấp 4 là cao nhất.


Vào giao diện Cường Hóa, chọn mục Truyền để hiện ra giao diện Ghép Ngọc


Có thể ghép ngọc cấp 1, 2 và 3 lên cấp cao nhất là 4

Cấp Cường Hóa

  • Mở level 200 trở lên, Cường hóa trang bị level 200 trở lên cần tiêu hoa Bạc và Long Ngọc.


Cường hóa tốn Bạc và Long Ngọc

Quà Quân Đoàn

  • Mỗi ngày người chơi tham gia Quân đoàn trước 10 lần và Thắng trận, mỗi lần nhận được một phần quà phong phú.

Hồng Nhan Tri Kỷ

  • Mở level 120 của Thê Tử và Tri Kỷ .


Thê tử tăng đến cấp 120

Dinh Phủ

  • Thêm tính năng mới “Thỏa Thuận Ly Hôn” : tốn 700 vàng để ly hôn Thê Tử, Thê tử sau khi Ly hôn cấp không giảm.

  • Thêm tính năng mới ”Tuyệt Giao Tri Kỷ”: tốn 100 vàng để Tuyệt giao Tri kỷ, , Tri kỷ sau khi Ly hôn cấp không giảm.

Quân Ấn

  • Mở lên level 120.

Cấp Kỹ Năng

  • Mở giới hạn cấp Kỹ năng đến level 100. Ưu hóa nhắc nhở nhận Sách Kỹ năng và ưu hóa miêu tả Kho Tài Nguyên Sách Kỹ năng.


Giới hạn tăng cấp kỹ năng lên 100