[PBM] Thiên Mệnh Đế Vương

Từ đến

Điều Chỉnh Kỹ Năng - Võ Tướng

Điều Chỉnh Kỹ Năng

 • Quỷ Sát:
  • Khi tăng cấp kỹ năng đạt đến các mốc level 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90, 100 sẽ được cộng thêm hiệu quả sát thương (+2%).
 • Thí Quân: [Chiến Pháp] thay đổi kỹ năng được chuyển thành:
  • Chiến pháp đơn mỗi lượt hồi phục lính cho bản thân, tăng lực phòng thủ bản thân trong 2 lượt, +145 sĩ khí bản thân.
 • Kỵ Thần: [Chiến Pháp] thay đổi kỹ năng được chuyển thành:
  • Tấn công thẳng liên tục, hồi lính bản thân 2 lần, tăng lực phòng thủ bản thân trong 2 lượt.
 • Tính Cân đối:
  • Sửa đổi Diệt Thần Pháo, Công Thường phục hồi sĩ khí giảm từ 100 điểm còn 25 điểm, không gồm hiệu quả sĩ khí. Sửa đổi hạng mục này sẽ ảnh hưởng đến Cường độ NPC “ Quang Hưng”.
 • Tăng Kỹ năng:
  • Tử Thần: [Kế Sách] Công kích Lính của Địch ít nhất và hồi 50 sĩ khí, Lính của đối phương càng ít thì sát thương càng cao, nếu thành công hạ kẻ địch thì phục hồi 500 sĩ khí, còn không  tại hiệp 1 mục tiêu hỗn loạn.

Điều Chỉnh Võ Tướng

 • Tào Tháo: (Xanh): Chỉ huy 103 đổi thành 100, Trí tăng 3.0 còn 2.9 , Kỹ năng Bá Thiên đổi thành Thiên Chinh.

 • Tôn Quyền: (Xanh): Trí 87 đổi thành 91.

 • Lưu Bị: Trí 86 đổi thành 87.