[PBM] Thiên Mệnh Đế Vương

Từ đến

Tướng Khí Mới

Các Thành Chủ muốn tranh chức vô địch lôi đài, mau mau luyện Tướng, rèn Thần Binh nâng cao võ nghệ để có được một Thần Tướng bất bại trên Lôi Đài. Tăng đến cấp cao nhất đến level 25.