Thêm Bạn Thêm Vui - Thêm Quà Hấp Dẫn

Từ đến

HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

I. Đối với VIP_User - Tài khoản VIP 1 trở lên

Tại giao diện chính của game, nhấn vào icon VNG, để mở ra trang Khách Hàng Thân Thiết.

Tại trang Khách Hàng Thân Thiết, chọn logo MỜI BẠN BÈ.

Tại giao diện chính của tính năng, tiến hành kích hoạt làm thành viên:

 • Bước 1: Nhập Họ và Tên.
 • Bước 2: Nhập thông tin số điện thoại di động
 • Bước 3: Nhấn THAM GIA.

Sau khi kích hoạt thành công, có thể tiếp tục mời thêm bạn bè qua các kênh SMS, ZALO và EMAIL tại trang quản lý thông tin cá nhân:

II. Đối với New_User

Ngay sau khi nhận được lời mời tham gia trên các kênh như Zalo, SMS, Email, Mạng Xã Hội từ những người bạn. Trong nội dung các lời mời, New_User sẽ có được “mã giới thiệu” của những người bạn, dùng mã giới thiệu này để kích hoạt làm thành viên của chương trình.

Nội dung lời mời qua SMS, Zalo, Email và Mạng Xã Hội.

   • Zalo:

   • Email:

Tiến hành Tải và Đăng Nhập Vào Game.

Tại giao diện chính của game, nhấn vào icon VNG, để mở ra trang Khách Hàng Thân Thiết

Tại trang Khách Hàng Thân Thiết, chọn logo MỜI BẠN BÈ

Tại giao diện chính của tính năng, tiến hành kích hoạt làm thành viên:

   • Bước 1: Nhập Họ và Tên
   • Bước 2: Nhập thông tin số điện thoại di động
   • Bước 3: Nhập mã của người giới thiệu qua các kênh SMS, ZALO, EMAIL và Mạng Xã Hội

Sau khi kích hoạt thành công, KH có thể tiếp tục mời thêm bạn bè qua các kênh SMS, ZALO và EMAIL tại trang quản lý thông tin cá nhân: