• Tin Tức Android  | 

  Trao Thưởng Top 20 Lực Chiến Máy Chủ Trường An

 • Tin Tức Android  | 

  Tạm Đóng Hoạt Động Khiêu Chiến Bộ Doanh

 • Tin Tức IOS  | 

  Danh sách các quý thành chủ IOS nhận hỗ trợ sang ANDROID

 • Tin Tức IOS  | 

  31/10 - Liên Thông Máy Chủ Ngọa Long Mobile

 • Tin Tức IOS  | 

  Thông Báo Hỗ Trợ Chuyển IOS Sang Android (Không bắt buộc)