• Tin Tức Android  | 

  Trao Thưởng Top 20 Lực Chiến Máy Chủ Lâm Truy

 • Tin Tức IOS  | 

  14:00 - 22/06 Bảo Trì Một Số Máy Chủ Ngọa Long

 • Tin Tức IOS  | 

  21/06 - Liên Thông Và Bảo Trì Một Số Cụm Máy Chủ

 • Tin Tức Android  | 

  14:00 - 19/06 Bảo Trì Tất Cả Máy Chủ Ngọa Long

 • Tin Tức Android  | 

  Tính Năng Mới - Tranh Bá Server