• Tin Tức IOS  | 

  14:00 - 22/06 Bảo Trì Một Số Máy Chủ Ngọa Long

 • Tin Tức IOS  | 

  21/06 - Liên Thông Và Bảo Trì Một Số Cụm Máy Chủ

 • Tin Tức IOS  | 

  [Mở Thử Nghiệm] Tính Năng Liên Server

 • Tin Tức IOS  | 

  14:00 - 07/06 Bảo Trì Tất Cả Máy Chủ Ngọa Long

 • Tin Tức IOS  | 

  Trao Thưởng Top 20 Lực Chiến Máy Chủ Tương Kế Tựu Kế