Chức năng VIP

Hướng Dẫn


Ngoài những cấp độ thông thường, Ngọa Long còn mở ra 10 cấp độ VIP từ 1 tới 10 để quý Thành Chủ có nhiều lựa chọn cho việc nâng cấp thành trì. Tương ứng với từng cấp độ VIP thì quyền hạn cũng sẽ gia tăng ở việc nâng cấp kiến trúc, số lượng tướng được phép huấn luyện, thời gian huyến luyện, cũng như số lượng quân lệnh được mua…

Ưu Đãi Vàng Cho VIP

Nạp Hoàn Trả Ngày
Nạp Trong NgàyHoàn Trả
100 vàng5
1,000 vàng70
2,000 vàng160
5,000 vàng450
10,000 vàng1,000
20,000 vàng2,200
50,000 vàng6,000
100,000 vàng13,000
200,000 vàng28,000
500,000 vàng75,000
  • Ví dụ:
    • Trong ngày Khách Hàng A nạp 1,000 vàng bonus 70 vàng.
    • Khách Hàng B nạp 100 vàng bonus 5 vàng, nạp tiếp 1000 vàng bonus chỉ 65 vàng, Vì đã nạp 1,100 vàng chỉ tính tròn 1,000 vàng tích lũy mốc bonus là 70 vàng.
Hoàn Trả Vàng Theo Cấp VIP
Cấp VipHoàn Trả Vàng
Vip 15
Vip 230
Vip 345
Vip 4100
Vip 5320
Vip 6600
Vip 71,300
Vip 84,100
Vip 97,500
Vip 1013,500
  • Lưu ý: Sau khi đạt VIP 10, ngoài số vàng bonus ngày, quý thành chủ còn được cộng thêm 15% Vàng cho mỗi lần giao dịch.

Ưu Đãi Tính Năng Cho VIP

Cấp độ VIPYêu cầu VàngPhần thưởng đạt được
Số kiến trúcSố tướng huấn luyệnPhương thức luyệnMua Quân lệnhTrang bị đúc
110047Ác mộng20Đúc đồng
250047Địa ngục30Đúc đồng
31.00059Địa ngục40Đúc đồng
42.00059Địa ngục50Đúc đồng
55.000611Địa ngục60Đúc đồng
610.000611Vô song70Đúc bạc
720.000713Vô song80Đúc bạc
850.000715Vô song90Đúc bạc
9100.000817Vô song100Đúc bạc
10150.000820Vô song110Đúc vàng
Cấp độ VIPYêu cầu VàngPhần thưởng đạt được
Vàng tăng nhanhTự động cày tháp1 khóa Săn bắtSăn bắt gấp 2Võ tướng cầu nguyện
1100Mở
2500Mở
31.000MởMở
42.000MởMở
55.000MởMởMở
610.000MởMởMở
720.000MởMởMở
850.000MởMởMởMởMở
9100.000MởMởMởMởMở
10150.000MởMởMởMởMở
Cấp độ VIPYêu cầu VàngPhần thưởng đạt được
Nổ hết luChuyển sinh vàng1 khóa Chuyển sinhCường chế tuần traQuà login
11002 lần
25002 lần
31.0002 lần
42.000Mở3 lần
55.000Mở3 lần
610.000Mở3 lần
720.000Mở3 lần
850.000MởMởMở3 lần
9100.000MởMởMở3 lần
10150.000MởMởMởMở3 lần

Ngọa Long
Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ