Đại Hải Chiến

Hướng Dẫn


Hải cảng

Để tiến vào hải cảng, quý thành chủ nhấp vào tường thành để mở ra giao diện Hải cảng.


Cửa khẩu nằm ở tường thành

Trong hải cảng xuất hiện bối cảnh và kiến trúc hoàn toàn mới, mỗi kiến trúc đều có chức năng riêng.

Như thành chính cũ, quý thành chủ có thể thăng cấp kiến trúc. Kiến trúc trong cửa khẩu có: Thao trường thủy quân, Cảng hàng hóa, Bến thuyền, Thủy Sư Đường, Kho và Hải Đăng.


Giao diện Hải cảng

Hải chiến

Trong Hải chiến có Phó bản Hải tặc.


Nhấp vào cơn bão để chiến đấu


Phó bản Hải tặc

Quý thành chủ có chọn thuyền hải tặc đầu tiên để tấn công. Nếu chiến thắng, các thuyền khác sẽ hiện ra để thành chủ tiếp tục tấn công.

Đánh thắng hải tặc sẽ giành được vật phẩm quý.

Hải thương

Vào Cảng hàng hóa để tiến hành giao thương trên biển. Nâng cấp kiến trúc này sẽ tăng thêm chủng loại hàng buôn bán.

Quý thành chủ có thể đem những vật phẩm mà mình sản xuất bán ra các nước khác để được giá cao hơn.

Trong quá trình giao thương trên biển, quý thành chủ có thể nhập vai thương nhân hoặc trở thành những tên hải tặc hung ác, thậm chí làm người tốt giúp những chiếc thuyền khác gia tốc nhanh hơn.

Nhấp vào Ra khơi mậu dịch, quý thành chủ có thể tiến hành mua hàng chất lên thuyền, tất nhiên những loại hàng đã có thì không cần mua nữa.

Mua hàng hoàn tất, nhấn vào Ra khơi để xuất phát. Thời gian vượt biển là 30 phút, khi cập bến sẽ nhận được những lợi ích tương ứng.


Giao diện bến thuyền


Thuyền đang vượt biển

Bản đồ

Quý thành chủ có thể mở bản đồ giao thương hàng hải, trên đó có thể chọn một trong năm châu để giao dịch.

Xưởng thuyền

Thủy Sư Đường là nơi chế tạo và sửa thuyền chiến.

Muốn đóng được thuyền cần phải thu thập nguyên liệu. Nguyên liệu có thể lấy được trong thủy chiến và thành tựu.

Chế tạo thành công thuyền chiến sẽ xuất hiện Độ bền tàu, mỗi lần chiến thuyền xuất trận sẽ tiêu hao độ bền, cần phải sửa chữa. Độ bền càng thấp, bảo trì thuyền mất càng nhiều tiền.

Thuộc tính của chiến thuyền sở hữu và binh chủng như nhau, mỗi chiến thuyền đều có kỹ năng riêng. Trong chiến đấu hải chiến và giao dịch sử dụng kỹ năng phát động sĩ khí là sử dụng kỹ năng của thuyền chiến, không phải là phát động kỹ năng võ tướng.


Chuẩn bị đủ nguyên liệu mới đóng được thuyền

Thuyền chiến

Trong thuyền trận, quý thành chủ có thể tự do điều chỉnh vị trí võ tướng chứ không chịu sự ảnh hưởng và hạn chế của trận hình trên lục địa.

Quý thành chủ cũng có thể chọn loại thuyền cho võ tướng ra trận.


Bố trí võ tướng

Kĩ năng huy động sức mạnh trong thuyền chiến sẽ là kĩ năng sử dụng thuyền, chứ không phải là kĩ năng võ tướng. Trong Hải chiến, võ tướng sẽ được tính đẳng cấp Thủy Chiến.


Trương Phi có đẳng cấp 150, nhưng đẳng cấp Thủy Chiến hiện tại là 40

Thủy quân

Cách huấn luyện thủy quân và cách huấn luyện tướng cơ bản giống nhau, huấn luyện thủy quân sẽ làm tăng đẳng cấp Thủy Chiến của võ tướng.

Thủy quân không cần thiết phải tiến hành chuyển sinh, võ tướng chuyển sinh không ảnh hưởng đến đẳng cấp Thủy Chiến.

Chỉ cần tiến hành huấn luyện tướng và thủy quân thì sẽ nhận được kinh nghiệm, huấn luyện võ tướng và thủy quân cùng dùng chung huấn luyện đội ngũ, có thể tiến hành huấn luyện võ tướng và thủy quân cùng lúc.


Huấn luyện Thủy Chiến

Ngọa Long
Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ