[Android] Bát Môn Kim Tỏa

Từ đến

Quy Đổi Bảo Vật

Chiến tranh liên miên, mùa màng bị các nạn châu chấu, thiên tai làm cho người dân càng khổ cực. Một số đại phú hào đã ra tay nghĩa hiệp - mở kho, trao đổi kỳ trân dị bảo để cứu giúp dân nghèo.


Giao diện Quy Đổi Bảo Vật

Thời Gian

  • Thời gian: 16:05 ngày 11/02/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 18/02/2019.

Phần Thưởng

Trong thời gian diễn ra hoạt động, quý Thành Chủ quy đổi theo từng gói sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Nguyên Liệu ĐổiPhần ThưởngSố Lượng
Đoạn Nhạc Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc150,000,000
Quân Công1,000
Chiến Tích50,000
Ngọc Cam1,000
Vân Trạch Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc150,000,000
Quân Công1,000
Chiến Tích50,000
Ngọc Cam1,000
Chân Võ Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc150,000,000
Quân Công1,000
Chiến Tích50,000
Ngọc Cam1,000
Thiên Khôi Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc150,000,000
Quân Công1,000
Chiến Tích50,000
Ngọc Cam1,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).