[Android] Chí Tại Thiên Hạ

Từ đến

Quy Đổi Bảo Vật

Chiến tranh liên miên, mùa màng bị các nạn châu chấu, thiên tai làm cho người dân càng khổ cực. Một số đại phú hào đã ra tay nghĩa hiệp, mở kho, trao đổi kỳ trân dị bảo để cứu tế dân nghèo.

Thời Gian

  • Thời gian: 16:05 ngày 23/06/2017.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 26/06/2017.

Phần Thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Thành Chủ đăng nhập vào game sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Nguyên Liệu ĐổiPhần ThưởngSố Lượng
Tiếu Thạch *1  + Hồn Tướng * 100,000 + Uy Danh *20,000Bạc100,000,000
Bánh Bao500
Rượu325
Ngọc Cam800
Trân Châu350
Chiến Tích50,000
Quân Công5,000
Lê Thạch *1  + Hồn Tướng * 100,000 + Uy Danh *20,000Bạc60,000,000
Bánh Bao350
Rượu250
Ngọc Cam500
Trân Châu250
Chiến Tích30,000
Trần Thạch *1  + Hồn Tướng * 100,000 + Uy Danh *20,000Bạc70,000,000
Bánh Bao350
Rượu250
Ngọc Cam500
Trân Châu300
Chiến Tích40,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).