[Android] - Cựu Tân Sinh Lạc

Từ đến

Khiêu Chiến Bộ Doanh

Thành Chủ hãy tham gia sự kiện "Khiêu Chiến Bộ Doanh" để mang về cho mình những phần thưởng hấp dẫn như Bạc, Chiến Công, Ngọc Cam,... Cùng tham gia ngay thôi nào!

Thời Gian

  • Vào 16:05 - 16:15 ngày 20/05/2018 - 15:00 ngày 21/05/2018.

Cách Tham Gia

  • Mỗi lần tham gia tốn 500 Vàng.


Giao diện hoạt động

Phần Thưởng

Phần ThưởngSố Lượng
Quân Công5,000
Hạ Chức Lệnh - Trung1
Bạch Nhĩ Hoàn2
Lăng La2
Phụng Hương Nang5
Phòng Văn Cấp 161
Trân Châu Liên3
Vân Hương Nang 5
Chiến Tích30,000
Hoàng Lạp Thạch5
Dụ Nhĩ Hoàn2
Phỉ Thúy Liên3

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).