[Android] - Cựu Tân Sinh Lạc

Từ đến

Quy Đổi Bảo Vật

Chiến tranh liên miên, mùa màng bị các nạn châu chấu, thiên tai làm cho người dân càng khổ cực. Một số đại phú hào đã ra tay nghĩa hiệp - mở kho, trao đổi kỳ trân dị bảo để cứu giúp dân nghèo.


Giao diện Quy Đổi Bảo Vật

Thời Gian

  • Thời gian: 16:05 ngày 14/05/2018.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 21/05/2018.

Phần Thưởng

Trong thời gian diễn ra hoạt động, quý Thành Chủ quy đổi theo từng gói sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Nguyên Liệu ĐổiPhần ThưởngSố Lượng
Lê Thạch *1 + Hồn Tướng *50,000 + Uy Danh *10,000Bạc70,000,000
Quân Công350
Ngọc Cam1,500
Chiến Tích20,000
Trần Thạch *1 + Hồn Tướng *50,000 + Uy Danh *10,000Bạc70,000,000
Quân Công350
Ngọc Cam1,500
Chiến Tích20,000
Tiếu Thạch *1 + Hồn Tướng *50,000 + Uy Danh *10,000Bạc70,000,000
Quân Công350
Ngọc Cam1,500
Chiến Tích20,000
Ẩn Long Thạch *1 + Hồn Tướng *50,000 + Uy Danh *10,000Bạc70,000,000
Quân Công350
Ngọc Cam1,500
Chiến Tích20,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).