[Android] - Cựu Tân Sinh Lạc

Từ đến

Tiêu Phí Nhận Quà

Tướng sĩ ba quân anh dũng chống trả quân địch đông gấp nhiều lần. Trận này chúng ta chặn địch không tiến được nửa bước, làm khuynh đảo tính kiêu ngạo của chúng, mở rộng uy quyền của quân ta. Trận này ta thắng nhưng không kiêu, Thành Chủ hãy nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ, đánh một trận quyết thắng.

Hoạt động "Tiêu Phí Nhận Quà" sẽ tiếp thêm sĩ khí giúp quý Thành Chủ có thể điều binh luận tướng, chiêu dụng tướng thần, khẳng định vị thế của mình trên con đường chinh phục Tam Quốc, thống lĩnh thiên hạ.


Giao diện tiêu phí

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:00 ~ 16:15 ngày 14/05/2018.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 21/05/2018.

Thể Lệ

Khi Quý Thành Chủ tiêu phí số lượng Vàng nhất định, tùy theo các mức tiêu phí sẽ nhận được các phần thưởng cực hấp dẫn.

Lưu ý: Mỗi mốc chỉ nhận được 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Phần thưởng

Mốc Tiêu Phí
Phần Thưởng
Vật PhẩmSố Lượng
600Bạc7,000,000
Bánh Bao100
Thịt70
Rượu50
Chiến Tích500
1,500Bạc15,000,000
Bánh Bao150
Thịt130
Rượu100
Chiến Tích2,000
3,000Bạc35,000,000
Trần Thạch1
3,500Bạc40,000,000
Bánh Bao350
Thịt300
Rượu200
Chiến Tích10,000
5,000Bạc65,000,000
Bánh Bao1,000
Thịt700
Rượu500
Chiến Tích20,000
6,000Bạc85,000,000
Tiếu Thạch1
8,000Bạc85,000,000
Binh Lực4,500
Quân Công2,000
Ngọc Cam1,500
Chiến Tích60,000
10,000Bạc90,000,000
Binh Lực5,500
Quân Công2,400
Ngọc Cam2,000
Chiến Tích80,000
15,000Bạc115,000,000
Binh Lực6,500
Quân Công2,700
Ngọc Cam3,500
Chiến Tích200,000
16,000Bạc155,000,000
Đoạn Nhạc Thạch1
20,000Bạc155,000,000
Binh Lực7,500
Quân Công4,000
Ngọc Cam5,000
Chiến Tích300,000
30,000Bạc210,000,000
Thiên Khôi Thạch1
40,000Bạc300,000,000
Binh Lực9,000
Quân Công6,000
Ngọc Cam7,000
Chiến Tích500,000
45,000Bạc300,000,000
Vân Trạch Thạch1
50,000Bạc400,000,000
Binh Lực10,500
Quân Công7,000
Ngọc Cam8,000
Chiến Tích600,000
60,000Bạc550,000,000
Quân Công8,000
Ngọc Cam8,500
Chiến Tích650,000
Chân Võ Thạch1
80,000Bạc800,000,000
Binh Lực12,000
Quân Công10,000
Ngọc Cam10,000
Chiến Tích950,000
100,000Bạc1,000,000,000
Đoạn Nhạc Thạch1
Thiên Khôi Thạch1
Vân Trạch Thạch1
Chân Võ Thạch1
150,000Bạc1,350,000,000
Binh Lực15,000
Quân Công15,000
Ngọc Cam15,000
Chiến Tích1,440,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).