[Android] Hạ Phi Ác Chiến

Từ đến

Qùa Tặng Đăng Nhập

Trong thời gian diễn ra sự kiện, dựa vào cấp thành chính và cấp VIP mà quý Thành Chủ sẽ nhận được những phần quà tương ứng.


Giao diện nhận quà

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:05 ngày 04/02/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 11/02/2019.

Quà Tặng Đăng Nhập

Nội Dung
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thành Chủ đạt cấp Thành chính nằm trong từng mốc quy định sẽ nhận được phần quà tương ứng.
  • Quý Thành Chủ có thể dùng Vàng và Cấp VIP để tăng số lượng vật phẩm nhận được.
Lợi ích
Quà Đăng Nhập
Lợi íchCần VàngCấp VIP
Lợi ích *201
Lợi ích *74005
Lợi ích *126008
Phần Thưởng
Quà Đăng Nhập
Cấp Thành ChínhPhần ThưởngSố Lượng
Cấp 81 - 150Bạc100,000
Ngọc Cam50
Cấp 151 - 180Bạc500,000
Ngọc Cam100
Chiến Tích2,500
Cấp 181 - 200Bạc1,500,000
Ngọc Cam150
Chiến Tích5,000
Cấp 200 trở lênBạc9,000,000
Ngọc Cam300
Chiến Tích12,000

Lưu ý

  • Mỗi Thành Chủ chỉ chọn và nhận được 01 gói quà duy nhất mỗi ngày.
  • Phần quà không được cộng dồn và được làm mới sau 00:00 mỗi ngày.