[Android] Hạ Phi Ác Chiến

Từ đến

Vòng Quay Tinh Tú

Hãy thử vận may cùng với "Vòng Quay Tinh Tú" để mang về cho mình những phần thưởng hấp dẫn như Bạc, Chiến Công, Ngọc Cam,... Cùng tham gia ngay thôi nào!

Thời Gian

 • Bắt đầu: 16:05 ngày 08/02/2019.
 • Kết thúc: 15:00 ngày 11/02/2019.

Hướng Dẫn Tham Gia

 • Mỗi ngày Quý Thành Chủ chỉ cần tiêu phí vàng trong game sẽ được tích lũy điểm vàng. Điểm vàng tích lũy đạt đến mốc nhất định có thể nhận số lần mở rương miễn phí.


Giao diện hoạt động

 • Quý Thành Chủ còn có thể dùng vàng mua thêm số lần mở rương, lần thứ nhất mua bằng 30 vàng, lần thứ 2 là 35, lần thứ 3 là 50, tích lũy đến 50 vàng là cao nhất.
 • 04:00 sáng mỗi ngày, sẽ reset điểm tích lũy và rương của còn dư của ngày hôm trước.

Phần Thưởng

Phần Thưởng
Binh văn cấp 18*1Phòng văn cấp 18*1Chân Võ Thạch *1Công Văn cấp*18Binh Lực *1.500Vân Trạch Thạch *1
Ngân Thạch *30Lang Nha Ngọc *85Đá U Minh *20Ma Ngục Thạch *25Lăng La *1Sách Vạn Năng *70
Nham thạch *12Hoàng thạch *30Bạch Nhĩ Hoàn *1Lam Bảo Thạch *120Ngọc cam *600Dụ Nhỉ Hoàn * 1
Diêu Quang Thạch *1Xích Nhãn*1Ngọc Bạo cấp 3*2Khai Dương Thạch *1Thiên Cơ Thạch *1Hổ Phách *200
Bánh bao *250Thịt *150Rượu *100Trân châu *200Trân Châu Liên *1Thanh Kiếm*1
Quân lệnh *30Kim lô *20Ngọc cam *60Thưởng Lệnh *150Chiến Tích *800
Hồn Tướng *20.000Ngọc cam *70Chiến công Level *5.000Lúa *100.000
Chiến tích* 5.000Bánh bao *200Ngọc Bôi *100Thanh Kiếm*1
Công văn cấp 14*1Binh văn cấp 14*1Phòng văn cấp 14*1Quân công *500
Bạc level *30.000Uy danh *10.000Quân công *250Phụng hương nang *1

Lưu ý

 • Tiêu phí 5 vàng sẽ nhận được 1 lần quay.
 • Tiêu phí 500 vàng sẽ nhận được 3 lần quay.
 • Tiêu phí 1,000 vàng sẽ nhận được 10 lần quay.
 • Tiêu phí 4,000 vàng sẽ nhận được 30 lần quay.
 • Tiêu phí 10,000 vàng sẽ nhận được 45 lần quay.
 • Quý Thành Chủ hãy sử dụng hết số lượng bảo rương trong ngày để tránh bị mất vào ngày hôm sau.
 • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).