[Android] Hỏa Thiêu Liên Doanh

Từ đến

Quy Đổi Bảo Vật

Chiến tranh liên miên, mùa màng bị các nạn châu chấu, thiên tai làm cho người dân càng khổ cực. Một số đại phú hào đã ra tay nghĩa hiệp - mở kho, trao đổi kỳ trân dị bảo để cứu giúp dân nghèo.


Giao diện Quy Đổi Bảo Vật

Thời Gian

  • Thời gian: 16:05 ngày 18/06/2018.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 25/06/2018.

Phần Thưởng

Trong thời gian diễn ra hoạt động, quý Thành Chủ quy đổi theo từng gói sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Nguyên Liệu ĐổiPhần ThưởngSố Lượng
Lê Thạch *1Bạc50,000,000
Quân Công200
Chiến Tích10,000
Ngọc Cam500
Trần Thạch *1Bạc50,000,000
Quân Công200
Chiến Tích10,000
Ngọc Cam500
Tiếu Thạch *1Bạc50,000,000
Quân Công200
Chiến Tích10,000
Ngọc Cam500
Ẩn Long Thạch *1Bạc50,000,000
Quân Công200
Chiến Tích10,000
Ngọc Cam500
Lê Thạch *1 + Ẩn Long *1 + Trần Thạch *1 + Tiếu Thạch *1Đoạn Nhạc Thạch * 1
Đoạn Nhạc Thạch * 1 + 10,000 VàngDiệt Đô Thạch * 1

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).