[Android] Ngân Long Xung Trận

Từ đến

Khiêu Chiến Bộ Doanh

Thành Chủ hãy tham gia sự kiện "Khiêu Chiến Bộ Doanh" để mang về cho mình những phần thưởng hấp dẫn như Bạc, Chiến Công, Ngọc Cam,... Cùng tham gia ngay thôi nào!

Thời Gian

  • Vào 16:05 - 16:15 ngày 03/07/2018 - 15:00 ngày 05/07/2018.

Cách Tham Gia

  • Mỗi lần tham gia tốn 120 Vàng.


Giao diện hoạt động

Phần Thưởng

Phần ThưởngSố Lượng
Quân công3,500
Bạc60,000,000
Bạch Nhĩ Hoàn1
Lăng La1
Phụng Hương Nang1
Công Văn Cấp 171
Trân Châu Liên1
Vân Hương Nang 1
Chiến Tích20,000
Hoàng Lạp Thạch2
Dụ Nhĩ Hoàn1
Phỉ Thúy Liên1

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).