[Android] Ngân Long Xung Trận

Từ đến

Quy Đổi Bảo Vật


Chiến tranh liên miên, mùa màng bị các nạn châu chấu, thiên tai làm cho người dân càng khổ cực. Một số đại phú hào đã ra tay nghĩa hiệp, mở kho, trao đổi kỳ trân dị bảo để cứu giúp dân nghèo.


Ảnh minh họa - Giao diện Quy Đổi Bảo Vật

Thời Gian

  • Thời gian:16:05 ngày 02/07/2018.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 09/07/2018.

Phần Thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Thành Chủ đăng nhập vào game sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Nguyên Liệu ĐổiPhần ThưởngSố Lượng
Đoạn Nhạc Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc100,000,000
Quân Công200
Chiến Tích20,000
Ngọc Cam500
Vân Trạch Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc100,000,000
Quân Công200
Chiến Tích20,000
Ngọc Cam500
Chân Võ Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc100,000,000
Quân Công200
Chiến Tích20,000
Ngọc Cam500
Thiên Khôi Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc100,000,000
Quân Công200
Chiến Tích20,000
Ngọc Cam500

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).