[Android] - Thân Kinh Bách Chiến

Từ đến

Yến Tiệc Khao Quân

Thành Chủ hãy cùng Ngọa Long tham dự Yến Tiệc Khao Quân và thu thập nguyên liệu trong Phó bản Hải sản như: Cá Vàng, Sò, Mực, Cá Ngừ, Tôm Hùm và Cua Huỳnh Đế để có cơ hội mang về cho mình những phần thưởng giá trị.

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:05 ngày 21/04/2018.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 23/04/2018.


Giao diện đổi thưởng

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thành Chủ hãy cùng Ngọa Long tham gia Yến Tiệc Khao Quân và thu thập nguyên liệu trong Phó bản Hải sản như: Cá Vàng, Sò, Mực, Cá Ngừ, Tôm Hùm, Cua Huỳnh Đế để có cơ hội mang về cho mình những phần thưởng giá trị

Nguyên liệu chế biến món ăn (thu thập tại Phó bản)
Nguyên Liệu1*Cá Vàng1*Sò1*Mực1*Cá Ngừ1*Tôm Hùm1*Cua Huỳnh Đế
Uy Danh300300300300300300
Vàng Cần303030303030
Phần thưởng (đổi trong menu Hoạt động)
Nguyên Liệu1*Cá Vàng1*Sò1*Mực1*Cá Ngừ1*Tôm Hùm1*Cua Huỳnh Đế
Bạc20,000,00015,000,0008,000,0008,000,0008,000,000
Chiến công200,000200,000200,000   
Hồn tướng100,000     
Ngọc cam150 250  200
Bánh Bao200150 150150 
Thịt    100100 
Rượu 5050 50 
Trân Châu  150  150
Ngọc Bôi   200200 
Kim Lô   150 50
Quân Lệnh2010   10

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).