[Android] Thần Long Cửu Chuyển

Từ đến

Quà Hùng Binh

Quý Thành Chủ thân mến,

Thiên hạ đại loạn, Tam Quốc phân tranh. Hiền tài mãnh tướng lưu lạc khắp nơi. Nay thời cơ định thiên hạ đã đến, mong Quý Thành Chủ hãy mau chóng phát lệnh chiêu mộ hiền tài, thảo phạt loạn tặc, thống nhất giang sơn. Nhân đây, Bổn Trang xin gửi đến Ngài sự kiện Quà Hùng Binh với nhiều phần quà giá trị, rất có ích trong công cuộc kiến quốc. Chi tiết chương trình như sau:

Thời Gian

  • Bắt đầu: Từ 16:05 ~ 16:15 ngày 12/10/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 14/10/2019.

Nội Dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Quý Thành Chủ đầu tư 400 Vàng sẽ nhận được những nguyên liệu như sau:
Đầu Tư Mỗi NgàyNguyên LiệuSố Lượng
400 VàngNgọc cam1000
Chỉ Huy5
Trí5
5
Chiến Tích20,000
Sách Vạn Năng30
Bạc50,000,000
Đan Thư Thiết Quyển10

Lưu ý

  • Mỗi ngày, Thành Chủ chỉ nhận được 01 lần.
  • Sau 4h mỗi ngày, hệ thống sẽ reset lại phần quà.