[Android] Thiên Ngoại Lưu Tinh

Từ đến

Tiêu Phí Nhận Quà

Tướng sĩ ba quân anh dũng chống trả quân địch đông gấp nhiều lần. Trận này chúng ta chặn địch không tiến được nửa bước, làm khuynh đảo tính kiêu ngạo của chúng, mở rộng uy quyền của quân ta. Trận này ta thắng nhưng không kiêu, Thành Chủ hãy nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ, đánh một trận quyết thắng.

Hoạt động "Tiêu Phí Nhận Quà" sẽ tiếp thêm sĩ khí giúp quý Thành Chủ có thể điều binh luận tướng, chiêu dụng tướng thần, khẳng định vị thế của mình trên con đường chinh phục Tam Quốc, thống lĩnh thiên hạ.           

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:00 ~ 16:15 ngày 12/08/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 19/08/2019.

Thể Lệ

Khi Quý Thành Chủ tiêu phí số lượng Vàng nhất định, tùy theo các mức tiêu phí sẽ nhận được các phần thưởng cực hấp dẫn.

Lưu ý: Mỗi mốc chỉ nhận được 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Phần thưởng

Mốc Tiêu Phí
Phần Thưởng
Vật PhẩmSố Lượng
600Bạc11,000,000
Đan Thư Thiết Quyển9
Quân Công500
Ngọc Cam700
Chiến Tích1,200
1,000Bạc15,000,000
Đan Thư Thiết Quyển20
Quân Công1,000
Ngọc Cam1,000
Chiến Tích2,000
3,000Bạc50,000,000
Chân Võ Thạch1
Quân Công1,200
Ngọc Cam2,200
Chiến Tích4,500
5,000Bạc70,000,000
Đan Thư Thiết Quyển50
Quân Công3,200
Ngọc Cam3,500
Chiến Tích15,000
8,000Bạc95,000,000
Đan Thư Thiết Quyển65
Quân Công4,500
Ngọc Cam4,500
Chiến Tích30,000
10,000Bạc115,000,000
Đan Thư Thiết Quyển75
Quân Công5,200
Ngọc Cam5,500
Chiến Tích45,000
15,000Bạc140,000,000
Quân Công6,500
Ngọc Cam6,500
Chiến Tích75,000
Luân Hồi Thạch1
20,000Bạc175,000,000
Đan Thư Thiết Quyển120
Quân Công7,500
Ngọc Cam7,500
Chiến Tích100,000
30,000Diệt Đô Thạch1
Bạc400,000,000
Quân Công9,000
Ngọc Cam9,000
Chiến Tích150,000
40,000Huyền Quang Thạch1
Bạc520,000,000
Quân công11,000
Ngọc cam11,000
Chiến tích300,000
60,000Bạc650,000,000
Đan Thư Thiết Quyển480
Quân Công13,000
Ngọc Cam12,500
Chiến Tích450,000
80,000Bạc850,000,000
Đan Thư Thiết Quyển650
Quân Công16,000
Ngọc Cam15,000
Chiến Tích750,000
100,000Bạc1,100,000,000
Đan Thư Thiết Quyển800
Quân Công18,000
Ngọc Cam17,000
Chiến Tích950,000
150,000Bạc1,450,000,000
Đan Thư Thiết Quyển1,200
Quân Công21,000
Ngọc Cam21,000
Chiến Tích1,250,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).