[Android] - Tùy Cơ Ứng Biến

Từ đến

Khiêu Chiến Bộ Doanh

Thành Chủ hãy tham gia sự kiện "Khiêu Chiến Bộ Doanh" để mang về cho mình những phần thưởng hấp dẫn như Bạc, Chiến Công, Ngọc Cam,... Cùng tham gia ngay thôi nào!

Thời Gian

  • Vào 16:05 - 16:15 ngày 05/06/2018 - 15:00 ngày 07/06/2018.

Cách Tham Gia

  • Mỗi lần tham gia tốn 500 Vàng.

Phần Thưởng

Phần ThưởngSố Lượng
Quân Công7,000
Chân Võ Thạch1
Bạch Nhĩ Hoàn3
Lăng La3
Phụng Hương Nang6
Phòng Văn Cấp 171
Trân Châu Liên4
Vân Hương Nang 6
Chiến Tích50,000
Hoàng Lạp Thạch6
Dụ Nhĩ Hoàn3
Phỉ Thúy Liên4

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).