[Android] Vạn Tiễn Tề Phát

Từ đến

Lì Xì May Mắn

Bổn Trang xin gửi đến quý Thành Chủ sự kiện Lì Xì May Mắn với nhiều phần quà giá trị, nội dung chi tiết như sau:

Thời Gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 30/09/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 02/10/2019.

Nội Dung

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày hệ thống sẽ gửi một số Lì Xì nhất định.
  • Mỗi Lì Xì chứa 01 loại tài nguyên, tất cả người chơi đều được giành.
  • Mỗi Lì Xì chỉ xuất hiện 10 phút trong giao diện Giành Lì Xì. Nếu sau 10 phút, Lì Xì vẫn chưa bị giành thì vẫn được tiếp tục giành.
  • Mỗi Thành Chủ chỉ nhận được 01 lần trên mỗi Lì Xì.

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là dự kiến (Có thể điều chỉnh).