[Android] Vạn Tiễn Tề Phát

Từ đến

Niềm Vui Nhân Đôi

Thành Chủ đích thân thống lĩnh binh sĩ, vượt ngàn dặm đến giúp quân dân chúng ta chống lại loạn tặc. Hảo ý chân tình như vậy khiến Bổn Trang vô cùng cảm kích. Nay muốn tặng lương thảo, châu báu để thể hiện lòng cảm tạ với Thành Chủ qua chương trình Niềm Vui Nhân Đôi. Nội dung chi tiết chương trình như sau:


Giao diện hoạt động

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:00 ~ 16:15 ngày 30/09/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 07/10/2019.

Thể Lệ

  • Khi Quý Thành Chủ đổi Vàng trong game Ngọa Long, tùy theo các mức nạp sẽ nhận được các phần thưởng gồm: Bạc, Chiến Công, Quân Công,...
  • Việc nạp và quy đổi Vàng vào game có giá trị cộng dồn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi giá trị cộng dồn bằng với hạn mức ở bảng trên sẽ nhận được gói thưởng tương ứng.
  • Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp tương ứng.
  • Kết thúc thời gian hoạt động, nếu không nhận - phần thưởng sẽ bị mất.

Ví Dụ:

  • Lần 1: Nạp và quy đổi 500 vàng trong game Ngọa Long sẽ nhận được phần thưởng mốc 1.
  • Các lần tiếp theo: Nạp quy đổi thêm vàng sẽ được cộng tích lũy và nhận thưởng các mốc tiếp theo.

Phần thưởng

Mốc Nạp
Phần Thưởng
Vật PhẩmSố Lượng
500Vàng500
Bạc10,000,000
1,000Vàng700
Bạc40,000,000
Sách Vạn Năng50
2,500Vàng2,500
Bạc90,000,000
Sách Vạn Năng150
4,000Vàng2,000
Bạc150,000,000
Ngọc Cam5,000
Sách Vạn Năng220
8,000Vàng4,500
Bạc300,000,000
Sách Vạn Năng300
Binh Văn 181
Chiến Tích200,000
15,000Vàng10,000
Bạc500,000,000
Phòng Văn Cấp 181
Sách Vạn Năng450
Chiến Tích400,000
25,000Vàng18,000
Bạc900,000,000
Ngọc Cam20,000
Công Văn Cấp 181
Chiến Tích1,500,000
50,000Vàng25,000
Bạc1,500,000,000
Ngọc Cam42,000
Binh Ấn 171
Chiến Tích3,000,000
75,000Vàng30,000
Bạc2,000,000,000
Ngọc Cam60,000
Công Ấn 181
Chiến Tích5,000,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
  • Thành Chủ nạp Vàng nhưng chưa nhận được quà tặng theo mốc, cứ nạp bình thường, Ngọa Long Mobile sẽ tiến hành đền bù sau khi kết thúc hoạt động.