[IOS] Chí Tại Thiên Hạ

Từ đến

Tiêu Phí Nhận Quà

Tướng sĩ ba quân anh dũng chống trả quân địch đông gấp nhiều lần. Trận này chúng ta chặn địch không tiến được nửa bước, làm khuynh đảo tính kiêu ngạo của chúng, mở rộng uy quyền của quân ta. Trận này ta thắng nhưng không kiêu, Thành Chủ hãy nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ, đánh một trận quyết thắng.

Hoạt động "Tiêu Phí Nhận Quà" sẽ tiếp thêm sĩ khí giúp quý Thành Chủ có thể điều binh luận tướng, khẳng định vị thế của mình trên con đường Chinh Phục Tam Quốc - Thống Lĩnh Thiên Hạ.

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:00 ~ 16:15 ngày 30/09/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 07/09/2019.

Thể Lệ

Khi Thành Chủ tiêu phí số lượng Vàng nhất định, tùy theo các mức tiêu phí sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn.

Lưu ý: Mỗi mốc chỉ nhận được 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Phần Thưởng

Mốc Tiêu Phí
Phần Thưởng
Vật PhẩmSố Lượng
600Bạc7,000,000
Ngọc Bôi60
Quân Công500
Ngọc Cam200
Chiến Tích500
1,500Bạc15,000,000
Ngọc Bôi120
Quân Công1,000
Ngọc Cam1,000
Chiến Tích2,000
3,000Bạc35,000,000
Ngọc Bôi220
Quân Công1,200
Ngọc Cam2,000
Chiến Tích10,000
5,000Bạc65,000,000
Ngọc Bôi350
Quân Công3,200
Ngọc Cam2,500
Chiến Tích20,000
6,000Bạc85,000,000
Ẩn Long Thạch1
8,000Bạc85,000,000
Ngọc Bôi500
Ngọc Cam5,000
Quân Công5,000
Chiến Tích60,000
10,000Bạc90,000,000
Ngọc Bôi600
Ngọc Cam2,400
Quân Công2,500
Chiến Tích80,000
15,000Bạc115,000,000
Ngọc Bôi750
Ngọc Cam2,700
Quân Công3,000
Chiến Tích200,000
20,000Bạc155,000,000
Ngọc Bôi850
Ngọc Cam5,500
Quân Công6,500
Chiến Tích360,000
40,000Bạc300,000,000
Ngọc Bôi1,000
Ngọc Cam6,000
Quân Công7,000
Chiến Tích500,000
50,000Bạc400,000,000
Ngọc Bôi1,150
Ngọc Cam7,000
Quân Công8,000
Chiến Tích600,000
60,000Bạc550,000,000
Ngọc Bôi1,300
Ngọc Cam8,000
Quân Công8,500
Chiến Tích800,000
80,000Bạc800,000,000
Ngọc Bôi1,500
Ngọc Cam10,000
Quân Công10,000
Chiến Tích1,100,000
100,000Bạc1,100,000,000
Ngọc Bôi1,800
Ngọc Cam12,000
Quân Công12,000
Chiến Tích1,550,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).