[IOS] Đồng Tâm Hợp Lực

Từ đến

Qùa Tặng Đăng Nhập

Trong thời gian diễn ra sự kiện, dựa vào cấp thành chính và cấp VIP mà quý Thành Chủ sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:05 ngày 17/06/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 24/06/2019.

Quà Tặng Đăng Nhập

Nội Dung
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thành Chủ đạt cấp Thành chính nằm trong từng mốc quy định sẽ nhận được phần quà tương ứng.
  • Quý Thành Chủ có thể dùng Vàng và Cấp VIP để tăng số lượng vật phẩm nhận được.
Lợi ích
Quà Đăng Nhập
Lợi íchCần VàngCấp VIP
Lợi ích *100
Lợi ích *74005
Lợi ích *126008
Phần Thưởng
Quà Đăng Nhập
Cấp Thành ChínhPhần ThưởngSố Lượng
Cấp 1 - 60Bạc50,000
Cấp 61 - 120Bạc100,000
Quân Công50
Cấp 121 - 150Bạc500,000
Quân Công70
Chiến Tích2,500
Cấp 151 - 180Bạc1,500,000
Quân Công150
Chiến Tích5,000
Cấp 181 trở lênBạc5,000,000
Quân Công200
Chiến Tích12,000

Lưu ý

  • Mỗi Thành Chủ chỉ chọn và nhận được 01 gói quà duy nhất mỗi ngày.
  • Phần quà không được cộng dồn và được làm mới sau 00:00 mỗi ngày.