[IOS] Đồng Tâm Hợp Lực

Từ đến

Quy đổi bảo vật

Chiến tranh liên miên, mùa màng bị các nạn châu chấu, thiên tai làm cho người dân càng khổ cực. Một số đại phú hào đã ra tay nghĩa hiệp, mở kho, trao đổi kỳ trân dị bảo để cứu giúp dân nghèo.


Ảnh minh họa - Giao diện Quy Đổi Bảo Vật

Thời Gian

  • Thời gian:16:05 ngày 17/06/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 24/06/2019.

Phần Thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Thành Chủ đăng nhập vào game sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Nguyên Liệu ĐổiPhần ThưởngSố Lượng
Lê Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc120,000,000
Bánh Bao350
Rượu250
Ngọc Cam500
Trân Châu250
Chiến Tích30,000
Trần Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc120,000,000
Bánh Bao350
Rượu250
Ngọc Cam700
Trân Châu350
Chiến Tích30,000
Tiếu Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc120,000,000
Bánh Bao350
Rượu250
Ngọc Cam1,000
Trân Châu350
Chiến Tích30,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).