[IOS] Đồng Tâm Hợp Lực

Từ đến

Thần Tiên Đặc Biệt

“Khách quan xin dừng bước, mời khách quan vào trong nghỉ chân!”

“Không ngờ Thành Chủ lại đích thân đến đây, thật vinh dự cho tiểu nhân. Nhân đây, mời Ngài cùng quý nhân sĩ hội đàm, luận thế sự.”

Tham gia Tửu quán lần này, Quý Thành Chủ sẽ có xác suất tìm thấy "Thần Tiên Đặc Biệt" với chỉ số thuộc tính cao hơn các thần tiên khác trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thời gian

  • Thời gian: 16:05 ~ 16:15 ngày 17/06/2019 đến 15:00 ngày 24/06/2019.
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Thành Chủ khi tham gia tính năng Tửu Quán có xác suất tìm thấy "Thần Tiên Đặc Biệt".
  • Khi nhấp chọn "Thần Tiên Đặc Biệt" sẽ nhận được chỉ số khác biệt.
Thần Tiên Đặc BiệtThuộc Tính
Quản LộLính + 1000
Tư Mã HuyVõ + 8
Mạnh Công UyTrí + 8


Quản Lộ


Tư Mã Huy


Mạnh Công Uy

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).