[IOS] Đồng Tâm Hợp Lực

Từ đến

Thương Nhân Hải Tặc

Thương Nhân Hải Tặc sẽ xuất hiện trở lại với những món đồ vô cùng độc đáo và quý hiếm giúp cho con đường trưởng thành của các Thành Chủ trở lên dễ dàng hơn.

Nội Dung

Với sự xuất hiện trong nhiều ngày như vậy các Thành Chủ sẽ có thể có nhiều thời gian hơn để dùng Tử Long Ngọc hoặc Tranh Long Ngọc đổi những món đồ quý hiếm không thể tìm thấy ở bên ngoài.

  • Thời gian:
    • Bắt đầu: 16:05 ngày 17/06/2019.
    • Kết thúc: 15:00 ngày 24/06/2019.


Giao diện hoạt động