[IOS] Dực Đức Hữu Tướng

Từ đến

Phó Bản Hải Tặc

Thành Chủ tham gia và hoàn thành Phó bản sẽ nhận được Rương nguyên liệu. Mở Rương sẽ nhận được Bạc, Chiến công, Bánh bao, Rượu, Thịt,...

Thời gian

  • Thời gian: Từ 16:05 ngày 19/01 - 15:00 ngày 21/01/2019.

Nội Dung

Thành Chủ tham gia phó bản, chiến thằng từng mốc sẽ nhận được Rương nguyên liệu. Mở Rương sẽ nhận được nhiều Bạc, Chiến công, Bánh bao, Rượu, Thịt,...

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).