[IOS] Kiêt Xuất Thiếu Niên

Từ đến

Niềm Vui Nhân Đôi

Thành Chủ đích thân thống lĩnh binh sĩ, vượt ngàn dặm đến giúp quân dân chúng ta chống lại loạn tặc. Hảo ý chân tình như vậy khiến Bổn Trang vô cùng cảm kích. Nay muốn tặng lương thảo, châu báu để thể hiện lòng cảm tạ với Thành Chủ qua chương trình Niềm Vui Nhân Đôi. Nội dung chi tiết chương trình như sau:

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:00 ~ 16:45 ngày 14/09/2020.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 21/09/2020.

Thể Lệ

  • Khi Quý Thành Chủ đổi Vàng trong game Ngọa Long, dựa vào các mốc nạp sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng, gồm: Bạc, Chiến Công, Ngọc Cam,...
  • Việc nạp và quy đổi Vàng vào game có giá trị cộng dồn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi giá trị cộng dồn bằng với hạn mức ở bảng dưới sẽ nhận được gói thưởng tương ứng.
  • Mỗi tài khoản chỉ đổi được 01 lần với mức nạp tương ứng.
  • Đến hết thời gian hoạt động, Quý Thành Chủ không nhận thưởng - phần thưởng sẽ bị mất.

Ví Dụ:

  • Lần 1: Nạp và quy đổi 500 vàng trong game Ngọa Long sẽ nhận được phần thưởng mốc 1.
  • Các lần tiếp theo: Nạp quy đổi thêm vàng sẽ được cộng tích lũy và nhận thưởng các mốc tiếp theo.

Phần thưởng

Mốc Nạp
Phần Thưởng
Vật PhẩmSố Lượng
500Vàng500
Bạc5,000,000
1,000Vàng700
Bạc30,000,000
Ngọc Phản Lv315
2,500Vàng2,500
Bạc80,000,000
Ngọc Phản Lv325
Ngọc Bạo Lv330
Ngọc Né Lv340
4,000Vàng2,000
Bạc150,000,000
Ngọc Cam5,000
Ngọc Phản Lv360
Ngọc Bạo Lv350
8,000Vàng4,500
Bạc280,000,000
Ngọc Cam9,000
Binh Văn Cấp 171
Chiến Tích200,000
15,000Vàng10,000
Bạc500,000,000
Ngọc Né Lv3150
Phòng Văn Cấp 171
Chiến Tích400,000
25,000Vàng20,000
Bạc1,500,000,000
Ngọc Cam20,000
Công Ấn Cấp 181
Chiến Tích1,500,000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
  • Thành Chủ nạp Vàng nhưng chưa nhận được quà tặng theo mốc, cứ nạp bình thường, Ngọa Long Mobile sẽ tiến hành đền bù sau khi kết thúc hoạt động.