[IOS] Thiên Lam Thạch Ngữ

Từ đến

Yến Tiệc Khao Quân

Thành Chủ hãy cùng Bổn Trang tham dự sự kiện Yến Tiệc Khao Quân và thu thập nguyên liệu trong Phó bản Hải sản như: Cá Vàng, Sò, Mực, Cá Ngừ, Tôm Hùm và Cua Huỳnh Đế để có cơ hội mang về cho mình những phần thưởng giá trị.

Thời Gian

  • Bắt đầu: 16:00 ~ 16:15 ngày 06/08/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 08/08/2019.


Giao diện đổi thưởng

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thành Chủ hãy cùng Ngọa Long tham gia Yến Tiệc Khao Quân và thu thập nguyên liệu trong Phó bản Hải sản như: Cá Vàng, Sò, Mực, Cá Ngừ, Tôm Hùm, Cua Huỳnh Đế để có cơ hội mang về cho mình những phần thưởng giá trị

Nguyên liệu chế biến món ăn (thu thập tại Phó bản)
Nguyên Liệu1*Cá Vàng1*Sò1*Mực1*Cá Ngừ1*Tôm Hùm1*Cua Huỳnh Đế
Uy Danh300300300300300300
Vàng Cần505050505050
Phần thưởng (đổi trong menu Hoạt động)
Nguyên Liệu1*Cá Vàng1*Sò1*Mực1*Cá Ngừ1*Tôm Hùm1*Cua Huỳnh Đế
Bạc35,000,00025,000,00015,000,00015,000,00015,000,000
Chiến công500,000300,000300,000   
Hồn tướng100,000     
Ngọc cam375 300  300
Bánh Bao200150 150150 
Thịt    100100 
Rượu 5050 50 
Trân Châu  150  150
Ngọc Bôi   200200 
Kim Lô   150 50
Quân Lệnh3020   20

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).