[PBM] Quần Hùng Phân Tranh

Từ đến

Cập Nhật Tính Năng

Tính năng mới: Trục Lộc

Quy Tắc Thưởng

 • Khi mùa giải kết thúc sẽ phát thưởng theo hạng và bậc điểm đã đạt được trong thời gian mở khiêu chiến.
 • Phần thưởng: Chiến Tích

Quy Tắc Khiêu Chiến

 • Thời gian mở khiêu chiến Trục Lộc là vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, thời gian từ 10:00 đến 22:00, mỗi tuần là một mùa giải, khi tổng kết sẽ tái lập số điểm, sang tuần sẽ phát thưởng.
 • Trong thời gian mở, nhấp chọn "Bắt đầu ghép" để ghép đối thủ có điểm tương đương.
 • Trước khi thi đấu bắt đầu, hai bên có 30 giây điều chỉnh trận hình. Nhấp chọn "Xong" để lưu trận hình, rời mạng hoặc chưa lưu sẽ bắt đầu với trận hình mặc định.
 • Phe Chủ động không thể thay tướng xuất chiến, chỉ có thể thay đổi vị trí và trận hình.
 • Phe Bị động có thể điều chỉnh tướng, vị trí và trận hình. Khi đổi 1 tướng mới ra trận, tướng này sẽ trao đổi trang bị với tướng được đổi ra.
 • Khi tổng kết tuần, người chơi Top 10 bảng xếp hạng nhận danh hiệu "Vấn Đinh".
 • Khi mùa giải kết thúc bất thường (Ví dụ liên server hoặc tách cục liên server), phần thưởng sẽ được phát theo thành tích ở thời điểm xảy ra bất thường. Khi mùa giải sau bắt đầu, ngày chủ nhật được nhận thêm 1 lần thưởng.
 • Có thể gặp ngẫu nhiên NPC thú vị, nhưng đối thủ sau cùng vẫn là “anh hùng danh trấn một phương”.

Quân ấn

 • Mở quân ấn thứ 7, điều kiện mở là level thành chính 200, cần tốn 2000 vàng.

Đồ Giám

 • Dời icon Đồ Giám sang giao diện chính, không hiển thị trong Tửu Quán nữa.
 • Ghép tướng cùng tên, bên trái hiển thị tất cả cấp giác ngộ của võ tướng đó, mỗi cấp giác ngộ chia ra hiển thị tỉ lệ sử dụng chiếm bao nhiêu.
 • Phía sau giao diện thuộc tính ban đầu, thuộc tính chức thêm hiển thị binh chủng.

Kiến trúc

 • Tăng sản lượng lương thực của ruộng trong thành, tăng lượng giao dịch trong chợ, và reset chợ của người chơi về level 1, tăng thêm số lượng nghĩa binh trong Binh Doanh.

Chú giải chỉnh sửa kiến trúc:

 • Ruộng: thêm chú giải số lượng lương thực mỗi lần thu hoạch.
 • Binh Doanh: tăng số lượng nghĩa binh có thể chiêu mộ mỗi lần.
 • Dân cư: mỗi lần thăng cấp tăng thu nhập bạc cơ bản khi trưng thu
 • Tài vụ: mỗi lần tăng cấp tăng 1% bạc trưng thu nhận được.

Ngao Du

 • Tăng nguyên liệu giác ngộ rơi ra của boss ngao du.
 • Sửa lại mỗi người chỉ có thể chiếm nhiều nhất 1 hắc điếm. Người chơi qua đường đã chiếm 1 hắc điếm, khi đi chiếm hắc điếm mới sẽ hiện thông báo “hiện bạn đã có 1 hắc điếm, chiếm hắc điếm mới sẽ tự động bỏ hắc điếm cũ, xác nhận muốn chiếm lĩnh? Xác nhận/hủy bỏ”. Nếu chiếm thành công sẽ bỏ hắc điếm cũ, nếu thất bại sẽ không có gì xảy ra.
 • Phần thưởng 4 hắc điếm chia ra tăng, lợi ích giới hạn cũng chia ra tăng, hắc điếm tăng thêm 1 thuộc tính, gọi là hệ số lợi ích. Người chơi qua đường cũng phải trả bạc, nhưng lợi ích của chủ hắc điếm là số bạc nhận được hiện tại*hệ số lợi ích.
 • Chỉnh sửa chú giải Ngao Du, thêm chú giải quy tắc hắc điếm.
Cấp Hắc ĐiếmHệ Số Lợi ÍchGiới Hạn Lợi Ích
Hắc điếm lớn230000000
Hắc điếm lớn1.522500000
Hắc điếm nhỏ115000000
Hắc điếm nhỏ115000000

Nhiệm vụ mỗi ngày

 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ “Chiến Trường Cổ” từ đánh bại tất cả Sĩ Binh, điều chỉnh thành đánh bại 1 sĩ binh là có thể hoàn thành.

Trang bị

 • Thêm đánh dấu mặc tháo trang bị, đánh dấu mặc tháo gồm 3 loại, chia thành mặc tháo 1-2 món trang bị bất kì, 3-5 món bất kì, 6-7 món bất kì.
 • Thêm hướng dẫn ghép đá trang bị.

Chỉnh sửa khác

 • Nhắc nhở tải: Thêm nhắc nhở tải chuyển chức binh chủng và khắc chế binh chủng
 • Đập Bình: Đổi bạc trong đập bình thành nguyên liệu.
 • Quốc chiến: Điều chỉnh phần thưởng quốc chiến, giết hoặc bị giết nhận hồn tướng và chiên tích số lượng lớn, khoảng cách phần thưởng nhiệm vụ quốc chiến tăng.
 • Phó Bản: Ưu hóa cảnh phó bản và cảnh chiến trường một số phó bản kì trước.
 • Xóa tính năng chủ tướng, săn bắt và lôi đài có thể tự chọn tướng và lưu.
 • Thành tựu: Trong thành tựu chọn tên hoặc hình NPC có thể truyền tống đến bản đồ tương ứng, và mở ra cửa sổ NPC đó.
 • Tìm kiếm trong Đồ Giám nhấn Enter có thể lập tức tìm kiếm.
 • Giao diện chợ thêm hiển thị số lượng mua hạn chế toàn server.
 • Khoa Kỹ: Điều chỉnh hiệu quả level cao khoa kĩ trận phòng thủ, người chơi sau lv 250 hiệu quả trận phòng thủ sẽ không tăng theo đường thẳng.
 • Kinh nghiệm chúa công sau khi đạt giới hạn, kinh nghiệm chúa công dư ra có thể lưu trữ tỉ lệ 100%, nhưng sẽ không hiển thị và khi lưu trữ đạt giới hạn, dựa vào lv 800 hiện tại nhiều nhất là 100,000. Sau đó sẽ mở lv chúa công mới.