[PBM] Quần Hùng Phân Tranh

Từ đến

Điều chỉnh kỹ năng

Điều chỉnh sức mạnh kỹ năng

Kiêu Tướng [Chiến Pháp]

  • Tăng sát thương cho kỹ năng.

Bạo Lệ [Chiến Pháp]

  • Tăng hệ số sát thương và tăng hiệu quả của hiệu ứng [Tử Thủ].

Đoạt Tâm [Kế Sách]

  • Nhận thấy chỉ giảm hiệu quả vật công là chưa đủ, chúng tôi đã tiến hành tăng cường hiệu quả này: giảm tất cả tấn công.

Cửu Thần Lôi [Kế Sách]

  • Kỹ năng này trong trường hợp áp chế đối thủ, có thể đánh ra sát thương ngoài sức tưởng tượng, tuy nhiên trong thực tế, rất ít cơ hội như vậy, cho nên chúng tôi tăng sát thương tấn công mỗi lần của Cửu Thiên Thần Lôi, trong trường hợp không thể giết đối thủ, cũng có thể áp chế binh lực đối phương.

Thần Binh Giáng [Chiến Pháp + Kế Sách + Vật Công]

  • Đây là kỹ năng của Đặng Ngải và có quá nhiều điều để nói về kỹ năng này. Sát thương tổng thể hiện tại quá cao, thậm chí có thể dễ dàng tiêu diệt tướng chủ lực của địch, ngoài ra tấn công hệ vật lý của kỹ năng này cũng vô cùng mạnh, khiến cho một số người chơi chỉ sử dụng hệ vật lý là có thể có được uy lực của toàn bộ kỹ năng, trái ngược với triết lý thiết kế ban đầu của chúng tôi. Sau cùng chúng tôi quyết định điều chỉnh kỹ năng này, tăng cường sát thương tấn công 2 lượt trước, làm suy yếu đáng kể cú đánh cuối cùng, kỹ năng sau khi sửa đổi về mặt tổng sát thương vẫn hơn Ngân Long, Thiện Biến, và sở hữu hiệu quả Loại Bỏ mạnh mẽ, và giữ đơn vị lính ít nhất lượt đánh cuối cùng bên địch, lính của địch càng ít sát thương càng cao, giữ đặc tính Tịnh Hóa của bản thân trước trận chiến, nhưng kỹ năng này không còn nghiên về hệ vật lý, cần người chơi tinh thông 3 hệ mới có thể phát huy uy lực kỹ năng mạnh nhất.

Phấn Chiến [Chiến Pháp]

  • Hiện kỹ năng này thuộc Chu Thái, trong thiết kế, kỹ năng này nằm trong máu dư, thậm chí sát thương 1 lính cũng rất kinh khủng, nhưng trong thực tế chiến đấu, rất ít cơ hội để Chu Thái liên tục ở trạng thái dư máu, cho nên so sánh với kỹ năng chiến pháp đường thẳng, kỹ năng này lạc hậu nhiều. Cuối cùng chúng tôi quyết định điều chỉnh kỹ năng này, tăng cường lượng sát thương khoảng 20%, và không thay đổi các đặc tính khác của kỹ năng.

Diêm La Kích [Vật Công]

  • Kỹ năng này thuộc Công Tôn Tu, người chơi sử dụng Công Tôn Tu cần kiểm soát chính xác binh lực, có thể trong vòng 1-2 hiệp bạo phát kinh ngạc tiêu diệt đối thủ. kỹ năng này khả năng chịu lỗi thấp, sát thương không đủ, nên chúng tôi tăng sát thương khoảng 25%, hi vọng Diêm La Kích có thể cùng người chơi vượt qua nhiều map hơn.

Thêm mới hiệu ứng

  • Thêm hiệu quả kỹ năng mới: [Suy Yếu], trong thời gian bị suy yếu không thể nhận được hiệu quả thêm mới, hiệu quả đã nhận không bị ảnh hưởng.
  • Cuối cùng, chúng tôi thêm hiệu ứng [Mệt Mỏi] vào hiệu quả Bất Khuất. Vì bất kì ai cũng cần phải được nghỉ ngơi, Võ Tướng cũng không ngoại lệ.