[PBM] Quần Hùng Phân Tranh

Từ đến

Truyền Thuyết Tướng

Chung Hội

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Mưu Quyền.
 • Mưu Quyền:[Kế sách]Mưu công 3 lần, giảm mưu phòng 2 lượt kế tiếp cho toàn bộ địch. Hồi phục toàn thể lính phe ta, bản thân tự hồi 50 +0 điểm sĩ khí.


Thái Sử Từ

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Tố Tập.
 • Tố Tập:[Chiến pháp]Tấn công thẳng 2 lần, và xác suất cao tăng thêm 1 lần tấn công kẻ địch phía sau, gây sát thương cao cho kẻ địch ít lính, bản thân hồi phục 50 +0 điểm sĩ khí và vào trạng thái Thiết Bích 1 lượt.


Bàng Đức

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Tố Tập.
 • Tố Tập:[Chiến pháp]Tấn công thẳng 2 lần, và xác suất cao tăng thêm 1 lần tấn công kẻ địch phía sau, gây sát thương cao cho kẻ địch ít lính, bản thân hồi phục 50 +0 điểm sĩ khí và vào trạng thái Thiết Bích 1 lượt.

Hoàng Trung

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Truy Nguyệt.
 • Truy Nguyệt:[Thường] Tấn công địch ít lính nhất, gây sát thương cao cho kẻ địch ít lính, nếu diệt được địch sẽ hồi phục 500 sĩ khí, không tiêu diệt được sẽ khiến kẻ địch bị suy yếu 2 lượt, bản thân hồi phục 50 sĩ khí và nhận hiệu quả Thấu Suốt 2 lượt, gây sát thương x2 cho đơn vị bị Treo Thưởng.
 • Hiệu ứng Thấu Suốt: Tăng sát thương lên mục tiêu có BUFF Treo Thưởng.Tôn Thượng Hương

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Truy Nguyệt.
 • Truy Nguyệt:[Thường] Tấn công địch ít lính nhất, gây sát thương cao cho kẻ địch ít lính, nếu diệt được địch sẽ hồi phục 500 sĩ khí, không tiêu diệt được sẽ khiến kẻ địch bị suy yếu 2 lượt, bản thân hồi phục 50 sĩ khí và nhận hiệu quả Thấu Suốt 2 lượt, gây sát thương x2 cho đơn vị bị Treo Thưởng.
 • Hiệu quả Thấu Suốt: Tăng sát thương lên mục tiêu có BUFF Treo Thưởng.


Mã Tốc

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Hỏa Thiêu.
 • Hỏa Thiêu:[Kế sách] Gây sát thương cao cho địch và thi triển Thiên Hỏa 2 lượt, lính của đối phương càng ít sát thương càng nhiều, bản thân hồi phục 145 sĩ khí.


Từ Hoảng

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Hỏa Ngưu.
 • Hỏa Ngưu:[Chiến pháp] Chiến pháp liên tục, tấn công toàn bộ địch, khiến địch chịu hiệu quả Giẫm Đạp 2 lượt không thể giải trừ. Khi hiệu quả Giẫm Đạp tích lũy đủ 3 lần, sẽ gây cho địch hiệu quả Hôn Mê trong 1 lượt.
 • Hiệu ứng Giẫm Đạp: Cộng dồn 3 tầng sẽ kích hoạt Hôn Mê 1 lượt.
 • Hiệu ứng Hôn Mê: Không thể hành động, không thể giải trừ.

Văn Ương

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Đàm Long.
 • Đàm Long:[Chiến pháp] Gây sát thương cao trên 2 đường thẳng ngẫu nhiên đồng thời hồi phục bản thân 50 +0 sĩ khí, hồi phục lính bản thân và hạ thấp chiến pháp phòng thủ của địch trên đường thẳng ngẫu nhiên trong 2 lượt.

Giả Hử

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Độc Địa.
 • Độc Địa:[Kế sách] Phát động tấn công kế sách toàn thể 2 lần, lần 1 nếu sĩ khí địch càng thấp sát thương càng cao, lần 2 nếu sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao, và xác suất cao khiến sĩ khí giảm, bản thân hồi 50 +0 sĩ khí.

Lỗ Túc

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Độc Địa.
 • Độc Địa:[Kế sách] Phát động tấn công kế sách toàn thể 2 lần, lần 1 nếu sĩ khí địch càng thấp sát thương càng cao, lần 2 nếu sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao, và xác suất cao khiến sĩ khí giảm, bản thân hồi 50 +0 sĩ khí.


Từ Thứ

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Độc Địa.
 • Độc Địa:[Kế sách] Phát động tấn công kế sách toàn thể 2 lần, lần 1 nếu sĩ khí địch càng thấp sát thương càng cao, lần 2 nếu sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao, và xác suất cao khiến sĩ khí giảm, bản thân hồi 50 +0 sĩ khí.

Đại Kiều

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Lạc Thủy Tiên.
 • Lạc Thủy Tiên: Tăng 80 +0 điểm sĩ khí cho đồng đội, toàn thể phe ta nhận hiệu quả Hoạt Lực 2 lượt.
 • Hiệu ứng Hoạt Lực: Tăng trị liệu tối đa theo tỉ lệ.

Hoàng Nguyệt Anh

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Lạc Thủy Tiên.
 • Lạc Thủy Tiên: Tăng 80 +0 điểm sĩ khí cho đồng đội, toàn thể phe ta nhận hiệu quả Hoạt Lực 2 lượt.
 • Hiệu ứng Hoạt Lực: Tăng trị liệu tối đa theo tỉ lệ.
Chân Cơ

 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Lạc Thủy Tiên.
 • Lạc Thủy Tiên: Tăng 80 +0 điểm sĩ khí cho đồng đội, toàn thể phe ta nhận hiệu quả Hoạt Lực 2 lượt.
 • Hiệu ứng Hoạt Lực: Tăng trị liệu tối đa theo tỉ lệ.