[PBM] Quần Hùng Phân Tranh

Từ đến

Ưu Hóa Hệ Thống

Ưu hóa tính năng

 • Bảng xếp hạng: BXH hiện nay mặc định hiển thị BXH Cấp.
 • Kinh nghiệm huấn luyện ngựa đã đầy trong mã trường, thêm 1 chấm đỏ nhỏ trên dinh phủ thành chủ và mã trường.
 • Thời gian hoạt động Ải Hổ Lao (21:15 - 21:25) bị giết thêm nhắc nhở.
 • Đập bình nhanh chưa đạt VIP 6, chọn bom sẽ hiển thị thông tin nhắc nhở.
 • Giao diện quân ấn thêm level quân ấn hợp thành.

Công thành chiến mở ưu hóa hệ thống

 • Hạng mục trước đây của đoạt thành chiến hợp thành thương nghiệp, sản xuất và quân sự.
 • Thương Nghiệp tương ứng với lợi ích thông thương và thu lợi trưng thu của người chơi.
 • Sản xuất tương ứng với thu lợi ruộng và khoáng của người chơi.
 • Quân sự tương ứng với thu lợi chiến công lúc người chơi vượt map (không bao gồm nhận hoạt cộng và phó bản quân đoàn) 6 thành trì trung lập thêm mới đặc sản thành, người chơi vào thành khai phá sẽ nhận số lượng nguyên liệu giác ngộ nhất định.
 • Bạc khai phá mức độ từ 500, 1000, 2000 thống nhất dùng bạc khai phá, số lượng bạc tiêu hao theo level, thêm khai phá thành trì nhận lợi ích, ngoài ra thêm khai phá bằng vàng (VIP 8 trở lên sử dụng) có thể tăng giá trị kiến trúc, và nhận phần thưởng phong phú ngoài ra dùng vàng khai phá tăng độ phồn hoa thành trì, độ phòng hoa ảnh hưởng tới tất cả lợi ích thông thương của người trong thành, lợi ích trưng thu, ruộng khoáng và phần thưởng chiến công khác

Ưu hóa hiển thị

 • Ưu hóa điều chỉnh icon lớn nhỏ binh chủng cấp 1 2 3, trước đây icon quá lớn, thu nhỏ theo tỉ lệ đồng nhất.
 • Ưu hóa hiệu quả hiển thị trong giao diện thức tỉnh, kĩ năng đã học sử dụng hình thức trượt.
 • Ưu hóa hiển thị sắp xếp giao diện tăng lực chiến.
 • Ưu hóa độ mượt.

Ưu hóa hệ thống

 • Sửa lỗi không nhận được phần thưởng trong Hổ Lao.
 • Sửa lỗi chiến báo level cao hơn 255.
 • Sửa lỗi icon đã đầy sẽ chặn Ô Tôn Mã Tây Vực.

Ưu hóa VIP

 • Thêm cấp VIP, hiện cao nhất là cấp 15, người chơi nạp hơn VIP 11 chỉ cần nạp thêm mốc vàng bất kỳ có thể tăng lên mốc cấp VIP tương ứng với mốc VIP hiện tại, không vượt quá cấp VIP tối đa cho phép.
Cấp VIPPhúc lợi
VIP 1Miễn phí tự vượt tháp
VIP 2Miễn phí săn bắt
VIP 3Thời gian chờ tìm thành khác trong dinh phủ là 0
VIP 4Đăng nhập có thể nhận quà giác ngộ tướng lam
VIP 5Mỗi ngày thêm 1 lần tham gia Thám Bảo
VIP 6Tăng 1 lần trưng thu
Có thể sử dụng càn quét nhanh phó bản khó
VIP 7Miễn phí huấn luyện tướng 72 giờ
Lợi ích chiến trưởng cổ tăng 100%
VIP 8Mỗi ngày tặng 1 lần đúc vàng miễn phí
VIP 9Mỗi ngày tăng 6 lần trưng thu
Mỗi ngày tăng 1 lần càn quét phó bản tinh anh
Miễn phí mỗi ngày đăng nhập có thể nhận 3 quà giác ngộ tướng lam
VIP 10Miễn phí huấn luyện 168 giờ
Mỗi ngày tặng 2 lần đúc vàng miễn phí
Kinh nghiệm tương tác mã trường tăng đến 5%
Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận 5 sách vạn năng
VIP 11Tăng 8 lần trưng thu
Tăng 2 lần càn quét phó bản tinh anh miễn phí
Giảm thời gian vận chuyển 10 phút
Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận 6 sách vạn năng
Huấn luyện vô song không tốn vàng
VIP 12Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận 8 sách vạn năng
Lợi ích chiến trường cổ tăng 200%
Mỗi ngày tăng 2 lần thám bảo
VIP 13Số lần đổi trong đấu trường mỗi ngày tăng 3 lần
Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận 10 sách vạn năng
Mỗi ngày tặng 3 lần đúc vàng miễn phí
VIP 14Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận 12 sách vạn năng
Tăng 11 lần trưng thu
Kinh nghiệm tương tác mã trường tăng thành 10%
Mỗi ngày tăng 3 lần Thám Bảo
VIP 15Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận 15 sách vạn năng
Tăng 12 lần trưng thu
 • Phúc lợi VIP level cao bao gồm phúc lợi VIP level thấp
 • Cụ thể xem trong giao diện tính năng VIP ingame.
 • Tăng quà VIP mỗi level, giá gấp 2-3 lần giá bán đạo cụ ban đầu.