[PBM] Thiên Mệnh Đế Vương

Từ đến

Đấu Trường - Quốc Chính

Đấu Trường

  • Thêm quyết đấu đỉnh Chiến Bá, hiển thị Top 3 đội Chiến Báo trong bảng xếp hạng gần đây nhất. Đồng thời thông báo Chiến báo đến kênh Thế Giới, vinh danh những cao nhân xuất hiện đạt vị trí top 1, 2, 3 đến các chư vị được biết.


Giao diện Quyết Đấu


Chiến báo Top 3 được thông báo trên kênh Thế Giới

Quốc Chính

  • Nhận thưởng bổng lộc mỗi ngày đối với người chơi tham gia tranh đoạt vương vị và có chức tước, yêu cầu Thành Chủ phải đạt thành tích thấp nhất.
  • Thành tích càng cao bổng lộc càng nhiều.
  • Tăng bổng lộc của Quốc Vương, Thừa Tướng, Đại Tư Mã. Quốc Vương mỗi ngày nhận thêm 10 vàng, Thừa Tướng, Đại Tư Mã mỗi ngày nhận thêm 5 vàng.


Nhận bổng lộc quan chức