[PBM] Thiết Kỵ Xung Phong

Từ đến

Thần Tướng

Thần Tướng

Vương Nguyên Cơ
 • Kĩ năng Kích Dương: Tăng 50 điểm sĩ khí cho đồng đội, tự hồi phục 145 điểm sĩ khí.
 • Cách nhận: Đổi điểm Đấu Trường.

Trương Ninh
 • Kĩ năng Xuyên Thích: [Thường] Gây sát thương cao cho toàn bộ địch.
 • Cách nhận: Đổi điểm Đấu Trường.

Trương Giác
 • Kĩ năng Thiên Băng: [Kế sách] Gây sát thương cao cho toàn bộ địch, và có tỷ lệ nhất định khiến địch rơi vào trạng thái hỗn loạn trong 1 lượt.
 • Cách nhận: Sau khi đánh bại Trương Giác trong phó bản Thiên Phạt Trận có thể chiêu mộ trong quán rượu.

Đổng Trác
 • Kĩ năng Băng Phôi: [Chiến pháp] Pháp công đường thẳng, lính càng ít uy lực càng mạnh, gây sát thương cho bản thân, nhận được hiệu ứng bạo nộ và cố thủ trong 2 lượt, bản thân hồi phục 145 sĩ khí.
 • Cách nhận: Sau khi đánh bại Đổng Trác ở Khương Tộc có thể chiêu mộ được Đổng Trác trong Tửu Quán.

Văn Phượng Khanh
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Cầu Phúc.
 • Kĩ năng Cầu Phúc: [Kế sách] Tấn công kẻ địch đơn lẻ, toàn thể quân ta đều được bảo vệ, trị liệu bản thân và đồng minh có lính ít nhất, bản thân hồi 50 sĩ khí.

Lăng Hạo Thiên
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Cầu Phúc.
 • Kĩ năng Cầu Phúc: [Kế sách] Tấn công kẻ địch đơn lẻ, toàn thể quân ta đều được bảo vệ, trị liệu bản thân và đồng minh có lính ít nhất, bản thân hồi 50 sĩ khí.