[PBM] Thiết Kỵ Xung Phong

Từ đến

Tính Năng Mới

1. Hệ Thống

Binh Mã Tái Chiến

Thêm mới hệ thống Binh Mã Tái Chiến, Thành Chủ đạt Level 130 hoặc cao hơn không đăng nhập 100 ngày khi vào game sẽ nhận được thông báo.

Mã Trường
 • Thành Chủ sau khi đạt cấp thành chính 160 sẽ mở trường đua ngựa trong giao diện Dinh Phủ.
 • Thành Chủ có thể thuần dưỡng ngựa chiến trong trường đua.
 • Ngựa chiến có thể nâng cao tấn công vật lý, phòng thủ vật lý, mưu công, mưu phòng, chiến công, chiến phòng của tất cả tướng xuất trận.
 • Thông qua việc thuần dưỡng ngựa chiến có thể nhận exp thuần dưỡng để thăng cấp sao, thăng cấp sao có thể thăng cấp thuộc tính, khi sao đầy có thể tiến cấp.
 • Sau khi tiến cấp, thuộc tính bao gồm: Bạo kích, Phản kích, Giảm sát thương, Chỉ huy, Võ lực, Trí lực. Có tác dụng với mọi tướng.
 • Khi thuần dưỡng ngựa chiến tới mức nhất định, có thể mở khóa ngựa chiến mới.
 • Chi tiết xem trong "Nội dung trường đua".

Đồ Giám
 • Mở hệ thống Đồ Giám, Thành Chủ có thể xem thông tin, tỉ lệ sử dụng của những võ tướng mình đã có và chưa có được trong hệ thống này, ngoài ra còn có thể gắn thẻ đánh giá cho võ tướng, mỗi ngày mỗi võ tướng chỉ được đánh giá 1 lần.
 • Lưu ý: Tính năng này sẽ được thể hiện rõ hơn ở phiên bản tiếp theo.

2. Đấu Trường

 • Thêm phần thưởng danh hiệu trong đấu trường, sau khi tổng kết vào tối chủ nhật hằng tuần, top 3 BXH sẽ lần lượt nhận danh hiệu Quán quân Đấu trường liên server, Á quân Đấu trường liên server, Quý quân Đấu trường liên server. Danh hiệu có thể sử dụng 1 tuần, Thành Chủ sở hữu càng nhiều danh hiệu có thể đổi Hiển thị danh hiệu tại giao diện Chúa Công.

3. Nguyên Liệu Chuyển Đổi

 • Mở tính năng chuyển đổi nguyên liệu ở chỗ Bí Thương, các nguyên liệu có thể chuyển đổi được gồm: Nguyên liệu tướng đỏ có thể đổi Nguyên liệu tướng lục, Nguyên liệu tướng lục có thể đổi thành Nguyên liệu tướng lam.

4. Trang Bị

 • Khi cần đá đúc trang bị sẽ hiển thị hướng dẫn đến phó bản cần tham gia để nhận được đá nguyên liệu.

5. Tạo Nhân Vật

 • Chỉnh sửa giao diện tạo nhân vật. Bắt đầu từ phiên bản này, khi Thành Chủ muốn tạo nhân vật thì cần chọn nước và cũng có thể nhờ máy chọn ngẫu nhiên, nhận được phần thưởng 280 vàng, ngoài ra cũng chỉnh sửa icon tướng Văn Phượng Khanh.