[PBM] Thiết Kỵ Xung Phong

Từ đến

Ưu Hoá

Phiên Bản Mới ưu hóa những điểm liên quan đến giao diện nhằm giúp quý Thành Chủ có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Ngọa Long Mobile.

  • Cập nhật ảnh đại diện tướng, dựa vào phẩm chất của tướng sẽ hiển thị màu khung ảnh tương ứng.
  • Ưu hóa cờ của tướng phẩm chất đỏ.
  • Ưu hóa tên icon trên giao diện chính, sử dụng ít từ hơn.
  • Ưu hóa Chiến Trường Cổ có thể hiển thị ải đánh, giúp rõ ràng hơn.
  • Ưu hóa thông báo hạ cấp trong chuồng ngựa và Chiến Trường Cổ.
  • Ưu hóa giao diện hoạt động ngày.
  • Ưu hóa hiển thị trong giao diện Dinh Phủ.
  • Ưu hóa cơ chế sòng bạc trong Ngao Du, số điểm cược càng cao phần thưởng càng cao, khi điểm cược của bản thân cao hơn điểm cược của nhà cái cũng sẽ nhận được phần thưởng thêm. Mỗi lần tham gia sòng bạc chỉ cược 1 lần xúc xắc, tốn 100.000 bạc, ngoài ra còn thêm tính năng “Bỏ qua sòng bạc”.