Phiên Bản Mới - Thần Binh Thiên Giáng

Từ đến

Điều Chỉnh Khác

Điều Chỉnh Binh Chủng

 • Hạ sát thương binh chủng NPC Phệ Cốt Dị Quỷ.

Điều Chỉnh Kỹ Năng

 • Quân Lâm: sửa thêm vào trong hiệu quả Tòng Long thành 20% (trước là 30%).
 • Triệu Vân đỏ tăng trị số anh dũng ban đầu.
 • Trương Hợp đỏ tăng hệ số tấn công, tăng cấp kỹ năng thêm tỷ lệ Xua Đuổi.
 • Chu Thái đỏ tăng hệ số tấn công, tăng cấp kỹ năng tăng để tăng cường hồi phục 20%.
 • Loại sát thương của Diêm La Thích, Băng Hoại, Bạo Lệ, Anh Dũng là % lính càng thấp sát thương càng cao, mà tỷ lệ sát thương cao nhất thống nhất với ban đầu.
 • Điều chỉnh kỹ năng Băng Phong, nâng cao hiệu quả “Sĩ khí địch càng cao sát thương càng nhiều”, thăng cấp kỹ năng thêm xác suất đóng băng.
 • Điều chỉnh kỹ năng Hoàng Thiên Quỹ Đạo, giảm việc tăng sát thương của hiệu quả “Tử chiến” trong kỹ năng này.
 • Điều chỉnh lỗi điều kiện hiệu lực của kỹ năng bạo nộ.

Điều Chỉnh Khác

 • Điều chỉnh tăng cấp kỹ năng Triệu Vân tăng hiệu quả phá phòng thủ và không phải hiệu quả Anh Dũng.
 • Điều chỉnh không thêm được thuộc tính cho Tri Kỉ Chu Thái.
 • Điều chỉnh lỗi mất hiệu quả khi lính của Chu Thái càng ít thì sát thương càng cao.
 • Điều chỉnh lỗi Thiên Vận của Trương Hợp chỉ có 1 lượt.
 • Điều chỉnh lỗi trị số không đúng khoa kĩ phòng thủ level 57.