Phiên Bản Mới - Thần Binh Thiên Giáng

Từ đến

Tính Năng Mới

1. Hệ Thống Kết Nghĩa

 • Yêu cầu cấp thành chính cần đạt 100.


Giao diện Kết Nghĩa

 • Võ tướng kết nghĩa cần giác ngộ tối thiểu lên cấp Chiến tướng. Đối tượng võ tướng kết nghĩa cũng cần được giác ngộ tối thiểu đến chiến tướng mới có thể kích hoạt điều kiện kết nghĩa.
 • Thêm kết nghĩa: “Đối tượng võ tướng phải đạt điều kiện nhất định mới có thể kích hoạt”, chỉ có hiệu quả với bản thân võ tướng.
 • Người chơi chỉ cần đồng thời có võ tướng kết nghĩa và võ tướng đối tượng, thì có thể kích hoạt thêm kết nghĩa, điều kiện kích hoạt cần võ tướng đối tượng đáp ứng, bao gồm số lần chuyển sinh, phẩm chất giác ngộ, cấp treo thưởng, thuộc tính võ tướng. Cộng dồn thuộc tính tăng thêm.
 • Điều kiện kết nghĩa là chỉ số võ tướng đối tượng cần đạt tối thiểu là 180, không bao gồm thêm chuồng ngựa và thêm kết nghĩa. Áp dụng cho Chỉ huy, Võ lực và Trí lực.
 • Sau khi người chơi kích hoạt điều kiện kết nghĩa, nếu hạ chức sẽ xóa bỏ kết nghĩa, sa thải không ảnh hưởng.

2. Cửa Hiệu

 • Tăng giới hạn sản lượng lúa tối đa có thể mua.
 • Xóa cửa hiệu bản cũ, trong kiến trúc cửa hiệu nhấp chọn nút mua sẽ chuyển đến Shop.

3. Cấp Chúa Công

 • Điều chỉnh cấp chúa công cao nhất là Level 800, số lượng tri kỷ từ Level 50 sửa thành 75.
 • Giao diện thêm 2 lựa chọn khóa tri kỷ và khóa quý tử.

4. Thành Chính

 • Xóa bỏ kiến trúc Kho Lương và Ngân Khố trong thành chính, tính năng sẽ được sát nhập vào thành chính, dù cho thành chính Level bao nhiêu, cũng sẽ phụ thuộc vào Level của tính năng Kho Lương và Tiền Trang này (bao gồm Phồn Vinh).
 • Gộp Xưởng Dã Luyện và Xưởng lại thành công xưởng, vật phẩm-xưởng hợp thành tơ lụa (kinh nghiệm của tất cả thương phẩm trước kia đều chuyển vào tơ lụa).


Nhắc nhở: sản phẩm sản xuất từ xưởng trước khi update sẽ được giữ lại giá sản phẩm đơn trước đó, xin người chơi trước khi update hãy bán sạch sản phẩm.

5. Quân Ấn

 • Nâng giới hạn cấp quân ấn đến cấp 150.

6. Ghép Ngọc Thạch

 • Có thể ghép Ngọc Thạch (Bạo – Đánh – Né) đến cấp 5, tiêu hao 10 Ngọc Thạch cấp 4 sẽ ghép được 1 Ngọc Thạch cấp 5.

7. Hệ Thống

 • Thêm mới tính năng khóa Level thành chính. Khóa cần 72 tiếng, trong thời gian khóa có thể tăng cấp thành chính, cũng có thể hủy bỏ khóa bất cứ lúc nào. Sau khi khóa thì không thể tăng cấp thành chính, cũng sẽ không hiển thị hiệu ứng tăng cấp, mở khóa cần 72 giờ, trong thời gian mở cũng không thể tăng cấp và không hiển thị hiệu quả tăng cấp.

8. Hải Cảng

 • Tích hợp tất cả tuyến đường trong giao diện ra khơi, bỏ bước chọn tuyến đường, không hiển thị lại giao diện chọn tuyến đường.
 • Thêm thương phẩm Tướng Hồn Mãnh cấp 215, mua tốn 360000 bạc, thu lợi 200 hồn tướng.
 • Thêm thương phẩm giáp trụ vận chuyển level 230, mua tốn 5 vàng, thu lợi 200 chiến tích.

9. Hạ Chức

 • Nếu là tướng trong hoán đổi đấu trường bị hạ chức, thì sẽ xóa bỏ tướng đó và quay lại điểm đấu trường.

10. Quân Đoàn

 • Chỉnh sửa thời gian thay thế Quân Đoàn trưởng: “Đoàn trưởng 10 ngày không online”.
 • Giới hạn tự động nhận người của quân đoàn có thể thiết lập là 999. Khi tạo quân đoàn cần điền Tuyên Ngôn Quân Đoàn.

11. Thương Nhân Hải Tặc

 • Điều chỉnh cách bán thương phẩm trong Thương Nhân Hải Tặc, đổi thành đấu giá thương phẩm, sẽ không thấy được Thành chủ khác ra giá, bản thân chỉ được ra giá 1 lần. Đấu giá kết thúc, người ra giá cao nhất sẽ nhận được thương phẩm và chỉ phải trả mức giá cao thứ nhì, Thương Nhân Hải Tặc sẽ trả lại mức chênh lệch trong số đó.

12. Nguyên Liệu

 • Thêm U Minh Thạch vào nguyên liệu cường hóa, thông qua phó bản tinh anh – Minh Vực có thể nhận được nguyên liệu này

13. Phúc Lợi

 • Thêm phúc lợi cấp cao
  • Level 200 trở lên, cường hóa ngọc cam hoặc trang bị có phẩm chất càng cao, số bạc tiêu hao giảm 5%.
  • Level 210 trở lên, điều chỉnh số lần miễn phí tìm ở thành khác mỗi ngày (6 lần).
  • Level 220 trở lên, x2 số lượng tài nguyên mỏ bạc và ruộng.
  • Level 230 trở lên, mỗi ngày có thể được 12 lần đập bình miễn phí.
  • Level 240 trở lên, điều chỉnh số lần mời rượu miễn phí mỗi ngày (2 lần).
  • Level 250 trở lên, x2 số lượng tướng khí nhận được trong tuần tra.
  • Level 260 trở lên, x2 số lượng Ngọc Thạch trong ủy thác.
  • Level 270 trở lên, điều chỉnh số lần miễn phí tìm ở thành khác mỗi ngày (10 lần).
  • Level 280 trở lên, mỗi ngày có thể được 16 lần đập bình miễn phí.
  • Level 290 trở lên, điều chỉnh số lần miễn phí mời rượu mỗi ngày (3 lần).
  • Level 300 trở lên, cường hóa ngọc cam hoặc trang bị phẩm chất càng cao, số bạc tiêu hao giảm 5% (tổng lại sẽ giảm 10%).

14. Lôi Đài

 • Thêm tính năng tự động trợ uy dành cho người tham gia.

15. Trang Bị

 • Khi trực tiếp bán trang bị cấp 120 trở lên có thể nhận được thêm Tranh Long Ngọc, số Bạc bán ra sẽ không thay đổi.

 • Thêm tính năng khóa Lệnh Hạ Chức và các loại thạch, sau khi khóa thì không thể bán ra, đương nhiên vẫn có thể sử dụng.

Ưu hóa tính năng đúc trang bị, nếu khi xuất hiện 3 thuộc tính đều là xanh lá, chỉ hiện nút thay đổi.

17. Trưng Thu

 • Tăng số lượng bạc trưng thu nhận được. Tất cả sự kiện trưng thu đều sẽ hiển thị trong cửa sổ, có thể sau khi trưng thu xong lần lượt xử lý, chỉ giữ lại sự kiện trong ngày.

16. Phó Bản Quân Đoàn

 • Tỷ lệ trang bị rớt ra được tính trên mỗi user tham chiến, có thể 1 lần sẽ có nhiều người tham gia phó bản đồng thời nhận được trang bị.

17. Tửu Quán

 • Khi tăng thuộc tính và lính, nhấn giữ có thể tiếp tục tăng thêm, cho đến khi lính của tướng hoặc thuộc tính đạt giá trị tối đa (thao tác tương tự tăng nhanh khi huấn luyện tướng).
 • Thêm tính năng tìm kiếm trong Đồ Giám, có thể nhập tiếng Việt hoặc tên phiên âm để tìm kiếm võ tướng.

18. Chuồng Ngựa

 • Thêm tính năng Khoe Ngựa.
 • Thêm mới chiến mã: Ô Hoàn Đột Kị, điều kiện mở: thành chính level 230, Mông Cổ Mã level2 5 Sao, U Châu Mã level2 7 Sao.
 • Tỷ lệ phần trăm tăng lực tấn công cho toàn thể võ tướng.
 • Đặc tính chiến mã: Chiến mã được cường hóa lực tấn công.

19. Icon Chúa Công

 • Thêm tính năng có thể mua icon, icon khác nhau yêu cầu level vip khác nhau.

 • Giao diện thông tin thành trì thêm icon chúa công.
 • Thay đổi icon chúa công miễn phí (trước đây tốn 20 vàng).

19. Uy Danh Quan Chức

Ưu hóa giao diện quan chức:

 • Thêm mới Đại Đô Đốc cấp 1 đến 10.
 • Tăng bổng lộc quan chức, quan chức cấp cao tăng thêm bổng lộc ngọc cam.
 • Uy danh tối đa đổi trong đoạt thành chiến là 1.000.000, sau khi uy danh đạt đến 1 triệu, sẽ không thể đổi uy danh nữa.

19. Chinh Phục

 • “Chúa công” trong hệ thống chinh phục đổi tên thành “Tông Vương”.
 • Số lượng thuộc địa có thể chinh phục sửa thành dựa theo level thành chính, level 120 là 1, level 180 là 2, level 240 là 3 (Tự động giải trừ quan hệ thuộc địa trước đây, sau khi mở server đến khu chinh phục lại từ đầu).
 • Mỗi ngày Tông Vương có thể nhận được chiến tích nhờ vào số lượng thuộc địa và level thành chính.
 • Mỗi ngày Tôn Vương đạt được độ năng động nhất định và sử dụng đủ số quân lện nhất định, thì thuộc địa có thể nhận phần thưởng (Mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần, level vip Tông Vương càng cao, nội dung phần thưởng càng nhiều.
 • Sau khi thuộc địa bị người chơi nước địch tấn công và đánh bại, Tông Vương sẽ nhận được chiến báo.

20. Thêm Mới Kỹ Năng

 • [Tòng Long]: Tăng hiệu quả có lợi, tăng tất cả lực tấn công của bản thân, bản thân có càng nhiều hiệu quả có lợi, thêm tấn công càng nhiều.

21. Chiến Trường Cổ

 • Tăng phần thưởng đặc biệt trong chiến trường cổ, và tăng phần thưởng đội và phần thưởng cá nhân cấp 210 trở lên.

22. Gói Quà Cấp

 • Điều chỉnh điều kiện mở: Thành chủ cần trống 3 ô hoặc hơn mới có thể mở.

23. Hoạt Động Ngày

 • Thêm chiến dịch Hổ Lao, Thành chủ level 125 có thể tham gia, mở 20:15 mỗi ngày, khiêu chiến boss Lữ Bố, dựa vào xếp hạng sát thương để nhận thưởng.

24. Bảng Xếp Hạng

 • Thêm BXH danh vọng, sắp xếp thứ tự BXh hiện tại thành: Level - Lực chiến - Danh vọng - Tấn công.

25. Giao Diện Chính

Đơn giản hóa Icon Giao Diện Chính.

 • Độ năng động, icon nút quà quân đoàn sửa thành level thành chính đạt 40 hiển thị.
 • Nút icon hằng ngày sửa thành level thành chính đạt 60 hiển thị.
 • Các nút phần event khác sửa thành level thành chính đạt 20 hiển thị.

25. Nhiệm Vụ

Đơn giản hóa Icon Giao Diện Chính.

 • Hủy bỏ nhiệm vụ mua đạo cụ trong cửa hiệu, ai đã nhận nhiệm vụ này rồi thì giữ nguyên.
 • Hủy bỏ nhiệm vụ sửa lời nhắn và sửa cờ hiệu, ai đã nhận nhiệm vụ rồi thì giữ nguyên.
 • Trước khi điều chỉnh, xóa hệ thống khiến nhiệm vụ không thể hoàn thành.
 • Tăng phần thưởng nhiệm vụ để cân bằng phần thưởng.

26. Đoạt Thành Chiến

Shop quân công thêm đá level 140.

 • Lê Thạch cần 6.000 Quân công để đổi.
 • Trần Thạch cần 8.000 quân công để đổi.
 • Tiếu Thạch cần 8.000 quân công để đổi.

27. Tranh Bá

 • Điều chỉnh quy tắc phân loại trong Tranh Bá Server và Tranh Bá Liên Server, trường hợp top 32 chưa đủ 32 người, người chơi sẽ được phân bố đều ở các khu vực thi đấu.

28. Năng Động

Thêm, điều chỉnh, xóa và tăng phần thưởng các mục năng động.

 • Thêm đánh giá 1 lần trong Đồ Giám. Thưởng điểm: 5, Level 20 mở, nhấp chọn chuyển đến giao diện Đồ Giám.
 • Thêm đánh phó bản Tinh Anh 3 lần. Thưởng điểm: 5, Level 175 mở, nhấp chọn chuyển đến giao diện phó bản Tinh Anh.
 • Thêm thu hoạch cống phẩm 1 lần. Thưởng điểm: 5, Level 120 mở, nhấp chọn chuyển đến giao diện thuộc địa.
 • Thêm Thương Nhân tiến hành phái 5 lần. Thưởng điểm: 5, Level 100 mở, nhấp chọn chuyển đến Thương Nhân.
 • Thêm mục tiến hành tương tác trại ngựa 1 lần. Thưởng: 15 vàng, Level 165 mở, nhấp chọn chuyển đến Dinh Phủ.
 • Thêm mục tạo mới 1 lần trong shop. Thưởng: 10 vàng, Level 1 mở, nhấp chọn chuyển đến shop.
 • Điều chỉnh số lần cường hóa trang bị thành 5 lần (trước đây là 10 lần).
 • Điều chỉnh điểm trưng thu ruộng thành 5 điểm (trước đây là 10 điểm).
 • Xóa mục năng động mua bán lúa 1 lần.
 • Xóa mục năng động chiêu mộ nghĩa binh 5 lần.

29. Điểm Danh 7 Ngày

 • Tăng phần thưởng điểm danh 7 ngày trong giao diện năng động.

30. Khắc Văn

 • Điều kiện mở tính năng thành khi người chơi đạt level 100 và qua ải Thế Lực Mạnh Hoạch - Dị Nhân Chiến (trước đây là qua ải Thế Lực Mạnh Hoạch - Dị Nhân Chiến).

31. Đấu Trường

 • Tăng số lượng đổi đạo cụ trong đấu trường, và thêm một nhóm đạo cụ level mới. Fix số lần có thể đổi mỗi ngày trong đấu trường thành 3 lần (trước đây là 10 lần).

 • Hoán đổi tướng thêm Hiển thị xác nhận.

32. Nhiệm Vụ Mỗi Ngày

Thêm mới 3 Nhiệm Vụ Mỗi Ngày.

 • Chiến trường cổ, mục tiêu: Tham gia chiến trường cổ 1 lần, thưởng: exp chúa công*100. Điều kiện hoàn thành: qua ải chiến trường cổ, nhấp chọn nút Đến để chuyển sang giao diện hằng ngày
 • Đoạt thành chiến, mục tiêu: Tham gia đoạt thành chiến 1 lần, thưởng: exp chúa công*50. Điều kiện hoàn thành: nhận được phần thưởng đoạt thành chiến 1 lần, nhấp chọn nút đến để chuyển sang giao diện hằng ngày.
 • Hổ Lao, mục tiêu: gây sát thương Lữ Bố, thưởng: exp chúa công*50. Điều kiện hoàn thành: gây sát thương Lữ Bố 1 lần, nhấp chọn nút đến để chuyển sang giao diện hằng ngày.

33. Hổ Lao

 • Điều chỉnh thời gian mở là vào 21:15-21:25 mỗi ngày, thêm nút tự tấn công và lưu tướng. Thêm phần thưởng top 200. Fix trị số Huyền Giáp Lữ Bố. (Lưu ý: Hổ Lao thuộc về hoạt động liên server, sẽ không mở cho server đơn).

34. Trạng Thái Chiến Đấu

 • Trong chiến báo của Android và IOS thêm nút trạng thái, sau khi mở ra có thể xem được tất cả hình Buff tương ứng và chú giải.