• Tin Tức IOS  | 

  Bảo Trì Các Máy Chủ : Thượng Dung, Thần Binh, Trung Mưu, Quỷ Kế Mưu Thần và Thiên Mệnh Đế Vương

 • Tin Tức IOS  | 

  Mừng Thêm Tuổi Mới - Mừng Quà Tri Ân

 • Tin Tức IOS  | 

  Danh sách các quý thành chủ IOS nhận hỗ trợ sang ANDROID

 • Tin Tức IOS  | 

  31/10 - Liên Thông Máy Chủ Ngọa Long Mobile

 • Tin Tức IOS  | 

  Thông Báo Hỗ Trợ Chuyển IOS Sang Android (Không bắt buộc)