Bảo Trì Tất Cả Máy Chủ Android

Tin Tức Android  | 


Quý Thành Chủ thân mến!

Nhằm mang lại chất lượng phục vụ tốt hơn trong việc trải nghiệm sản phẩm của quý Thành chủ, BĐH Ngọa Long Mobile sẽ tiến hành bảo trì ưu hóa máy chủ với nội dung chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 14:00 đến 16:00 ngày 30/01/2019.
  • Phạm vi:  Toàn bộ máy chủ Android
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, Thành chủ không thể đăng nhập vào game. Thành chủ không nên đăng nhập vào game để tránh tổn thất tài sản cá nhân.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến

Rất mong Quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để Quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,