22/11 - Bảo Trì Liên Thông Tính Năng

Tin Tức IOS  | 


Quý Thành Chủ thân mến,

Nhằm cải thiện chất lượng phục vụ được tốt hơn, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ trong thời gian ngắn như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến:
    • Từ 14:00 - 16:00 ngày 22/11/2017.
  • Phạm vi: Máy chủ Long Tranh Hổ Đấu, Điệu Hổ Ly Sơn và Chí Tại Bốn Phương.
  • Nội dung: Cập nhật các hoạt động liên server như Quốc Chiến, Thôn Thiên, Đoạt Thành Chiến, Kênh Chat Chung.
  • Bảng xếp hạng các hoạt động ingame cũng sẽ được reset.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì - quý Thành Chủ sẽ không đăng nhập được vào game.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Bổn Trang kính báo,