Bảo Trì Các Máy Chủ : Thượng Dung, Thần Binh, Trung Mưu, Quỷ Kế Mưu Thần và Thiên Mệnh Đế Vương

Tin Tức IOS  | 


Quý Thành Chủ thân mến!

Nhằm mang lại chất lượng phục vụ tốt hơn trong việc trải nghiệm sản phẩm của quý Thành chủ, BĐH Ngọa Long Mobile sẽ tiến hành bảo trì ưu hóa máy chủ với nội dung chi tiết như sau:

Đợt 1 :

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 09:00 đến 11:00 ngày 26/12/2018.
  • Phạm vi:  Server Thượng Dung, Thần Binh .
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, Thành chủ không thể đăng nhập vào game. Thành chủ không nên đăng nhập vào game để tránh tổn thất tài sản cá nhân.
Đợt 2 : 
  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 14:00 đến 16:00 ngày 26/12/2018.
  • Phạm vi:  Server Trung Mưu (Android), Quỷ Kế Mưu Thần(IOS), Thiên Mệnh Đế Vương (IOS) .
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, Thành chủ không thể đăng nhập vào game. Thành chủ không nên đăng nhập vào game để tránh tổn thất tài sản cá nhân.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến

Sau khi việc bảo trì máy chủ thành công, quý Thành Chủ của các cụm máy chủ trên sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn khi đăng nhập vào server hợp nhất. Chi tiết phần thưởng như sau:

BạcQuân LệnhChiến Công
20.000.00030500,000

Rất mong Quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để Quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,