Thông Báo Hỗ Trợ Chuyển IOS Sang Android (Không bắt buộc)

Tin Tức IOS  | 


Quý Thành chủ kính mến,

Nhằm để hỗ trợ các quý thành chủ HĐH IOS có mong muốn chuyển sang HĐH Android Ngọa Long Mobile, thì nay BĐH tiến hành thu nhận các thông tin xác thực để tiến hành hỗ trợ.

Để tiến hành nhận hỗ trợ, Quý Thành Chủ vui lòng truy cập và điền thông tin tại đây.

BĐH Ngọa Long Mobile sẽ tiến hành hỗ trợ theo VIP như hình.

Điều kiện đăng kí nhận hỗ trợ: Từ VIP 3 trở lên.

Phạm vi nhận hỗ trợ: Tất cả quý thành chủ thuộc HĐH IOS.

Thời gian nhận đăng kí: 25/10 đến hết ngày 04/11/2018

Thời gian tiến hành hỗ trợ: sau 05/11/2018

Lưu ý: _Tài khoản IOS nào sau khi nhận hỗ trợ thì BĐH sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản IOS đó.

           _Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký hỗ trợ một lần.

Trân trọng.