Thông Báo Yêu Cầu Bắt Buộc Đổi Tên Có Ký Tự Đặc Biệt

Tin Tức IOS  | 


Quý Thành chủ kính mến,

Do hiện nay có khá nhiều trường hợp nhân vật bị mất vật phảm như là vàng, trang bị,.v..v.. trong trò chơi do đặt tên nhân vật hoặc quý tử có ký tự đặc biệt

Thì nay, BĐH YÊU CẦU các quý thành chủ có tên nhân vật hay quý tử có ký tự đặc biệt bắt buộc đổi tên lại thành không có ký tự đặc biệt để tránh những trường hợp thất thoát tài sản.

Và sau thông báo này, những trường hợp thất thoát tài sản trong trường hợp tên nhân vật hay quý tử có ký tự đặc biệt sẽ không được hỗ trợ đền bù.

BĐH Ngọa Long Mobile chân thành xin lỗi về sự bất tiện này và rất mong nhận được sự phối hợp hỗ trợ từ các Quý Thành Chủ.

Một lần nữa, BĐH Ngọa Long Mobile xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Thành Chủ.

Trân trọng.